Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UK

rz' rrr^ cr.rrr^

r«"L

7?o,,d•,,

,.( ... ,,„M vnor waarover reeds provisie berekend is, dan aan de creditzflde f4000 voor, waarover re J 000

neemt de firma nog provisie van f 40000 - (f l00U -+- -r /

— ƒ27000 Er bestaan intussclien afwijkingen.

'JS'txs

ZTT:Z:2 TIZ zzxzm. —

gemunt en ongemunt metaal.

1. De staffelmethode.

S 181 Als twee personen, bijv. A en B, die met elkaar in rekening staan, de overeenkomst sluiten, dat A interest zal vergoeden als. hB aan B schuldig is, daarentegen interest zal genieten, ingeval ij vorderen heeft, dan is het duidelijk, dat b„ elke wijziging in de rek,ming-

. . . „ald0 beüaald en van dit saldo interest berekend moet worden courant het saldo bepaald en va onveranderd blijft,

gedurende den t«d, dat het uitstaat, m. a. w. ff l th dei)

Deze wijze van renteberekening draagt den naam van staffelmethode ).

207) B opent voor A rekening-courant met interest a 5% sjaars.

A icordt daarbij de volgende sommen schuldig:

1 Jan. f 4960,— per 15 Jan. -) 25 , „ 5112,50 , 25 Febr.

2 Febr. , 4876,15 , 17 Maart. 18 , . 9375,80 , 18 Mei.

Verder zendt hij aan B de volgende bedragen:

5 Jan. f 5000,— per 12 Jan.

16 , , 4817,60 , 28 Febr.

12 Febr. , 8712,20 , 12 April.

18 Maart „ 3517,50 , 18 » "TT^ltaffelmethode draagt ook wel den naam van Engelsche of

H 2?1 f4960j>er 15 Ja«.^ eteekent: ƒ4960, vervallende of betaalbaar op 15 Januari. De datum, die vóór het kapitaal staat, is de datum van inschrijving.

Sluiten