Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model II. Rekening-courant voor den Heer A te . . . , rente a 4°/0.

[Dag van afsluiting 31 Dcc.; de posten zijn gerangschikt naar hun vervaldagen; sommige vervallen vóór, andere na den dag van afsluiting.]

^ Renteproducten.

Vervaldagen. Kapitalen. Omschrijving der posten. | |

SS 4 Debet. Credit.

1908.

Oct, 16 D f 1498 60 Aan 16 240

Nov. 2 C . 2417 60 Per

C f 919 — 26 239

28 C , 3115 20

C ƒ 4034 20 20 807

Dec. 18 D „ 3600 - Aan

1909. C f 43420 16 <>9 Jan. 4 D . 6129 85

D ƒ 5695 65 21 H96

25 C „ 4000 — Per

D /' 1695 65 3 51

28 D , 2949 50 Aan

D ƒ 4645 15 I7 790 Febr. 15 C „ 3718 50 Per

1908. D ƒ 92665 *45l)

Dec. 31 D , 8 28 Aan saldo int. 745 : 90.

D f 934,93 _2277 22<7_

1909. j

Jan. 1 D ƒ 934 93 Aan saldo kapitaal . .

§ 183. In de beide vorige gevallen zijn de posten gerangschikt in de volgorde der vervaldagen. Daar deze dikwijls sterk verschilt van de orde, waarin de transactiën in het rekening-courantboek (grootboek) worden ingeschreven, is het onmogelijk, de berekening der renteproducten van dag tot dag bij te houden, en daar dit laatste van groot belang is, omdat anders b\j de afsluiting te veel arbeid opeengehoopt wordt, volgt hier de bewerking van model I in laatstgenoemde volgorde.

i) Het aantal dagen is hier van een minteeken voorzien, om te doen uitkomen, dat de rente negatief is, m. a. w. van het debet afgetrokken of aan het credit toegevoegd moet worden.

Sluiten