Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 15 Mei tot 10 Juni, d.i. 25 dagen, uit. Hiervan behooren 15 dagen Mte. periode. Men vindt du», (.U 15 X 25»), 877 ,1. rente-

product en vervolgens 1362 als debet-saldo der renteproducten.

De derde periode begint met 10 dagen rent. van/^IWO. Al het blpt voldoende uit het model zelf.

Model IV. Rekening-courant voor den Heer A te

[Afsluiting op 30 Juni; rente tot 5 Maart 4* «/„tot 31 Mei 4 °/0, vervolgens 3 V<m rangschikking naar de datums van inschryving.]

[Afsluiting op 30 Juni; rente tot 5 Maart 44 «l0, tot 31 Mei 4 «/„, verL ' . ^ van inschrvtvinaA

^ ^ Renteprodncton.

Datums. Kapitalen. Vervaldagen. ^ ^ Debet. Credit.

ia!!'" 5 D f 1419 80 Jan. 15 2» 284

. 20 _C ■ 297slg0 -

C f 1555 40 I __

Febr. 8 D , 3150 20 Maart 5 f o S i) 1S3

D f 1594 80 j10 16q

Maart 10 _D^J*71 10_ • w 15s6

D f 3965 90 w

Aprii 2 C . 4000!- April 25

Cf 34 10 ^

Mei 1 C • 248» 10 . *ei j 15 JJ?

J ! S 1) 1362

C ƒ 2514 20 jl L_

Juni 1 _D_1_2980|20_ Juni 10 j

D f 466 - _ 15 j

* i25 i-^rsnS-" " I2" i ')« 22

oa c 2 29 Saldo int. a 44 °/o, 183: 80

' . c", 169 . . .3 ■ 203: 120 j

C f 437 98

t\ -i ec i ^ 4 w 13621 90

» . D " 2®*^- " , 2486 2486

C f 422 85 =

1908. T ,. '

Jnli i C f 422 85 | Juli | 1

i) S beteekent liier het saldo der renteproducten voor elke periode af¬

zonderlijk.

Sluiten