Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146

211) A. vindt in rekening-courant de volgende bedragen:

debet: credit:

15 Juli f 4815,50 per 15 Aug. 30 Aug. f 6130,15 per 30 Aug. 20 Aug. , 5738,20 , 20 , 15 Sept. , 5031,17 , 15 Oct.

16 Sept. „ 6564,63 . 16 Nov. 25 , , 5197,08 . 2o Nov. 5 Nov. „ 7879,80 , 5 Dec. 27 . , 6213,50 , 27 Dec.

Hoe groot is op 31 Dec. het saldo, als A. 5 «/„ rente vergoedt van tik kapitaal saldo, dat hij schuldig is, en 2$ % geniet van elk saldo van kapitaal, dat hij te vorderen heeft?

Model VI. Rekening-courant voor den Heer A te . . . [Afsluiting op 31 Dec.; rente in 7 debet 5 °/o, in '< credit 2* °/o; rangschikking naar de vervaldagen; alle potten vervallen vóór den dag van afsluiting.}

Opmerking. De posten zün hier geplaatst in de orde der vervaldagen. Elke andere volgorde kan aanleiding geven tot lastige en omslachtige correcties.

I ^ ^ Renteproducten.

Vervaldagen.; Kapitalen. Omschrijving der posten. jjjj 'Uebet. "credit."

19°8.

\ug 15 D f 4815 50 Aan ö ~*1 ;

, 20 D^_57_382oJ „ j |

Dƒ1055370 10 1U5&

, 30 ^_6130 15_j Per

D ƒ 4423 55 4j i9J1

Oct. 15 C . 5031 17—j

\Cf 607 62 | dl

Nov. 16 ü . 6564 63 j Aan

D ƒ 5957 01 i 9 j

25 C . 5197 08 Per

| ï)7-7"59 93- 1° '6

Dec. 5 D„ 7879 80 Aan

dT"-8639 73 22 S 1901

27 C , 6213 50_ Per

;D ƒ 2426 23 ^ 3i

31 D, 81 57 Aan int. a 5 %, 5873 : 72 j I 'd ƒ 2507 80

. . je, i3i_ Per - - 188:144 ! —Ï88-

iD ƒ 250649 1. 58'3 —-- -

1909. j j

Jan. 1 1 1Dƒ 2506 49 Aan saldo kapitaal , I

Sluiten