Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model IX. Rekening-courant voor den Heer A. te . . . rente a 4 %.

[Dag van afsluiting 31 Bec.; eenige potten vervallen na den dag van afsluiting j

Debet.

ri g g g

.... m & . § Omschrijving der jf $ i - c.„u.l»n c On.schnjv.ng der « « | | Kapitale]1 Datums. 2 | g ■ Kap.Ulen.

Datums. *3 ® ® >ö posten. ► s SS £

posten. > a BS £ « £ e.

£ .2 p. > "

> M :

. 1908.

1908'! , L „ 1)09 f 149860 Oct. 2P,r . . . . Kot. ,2 58 1402 /- 241760

°* r ::: fc. « S «'i~- -• • • £ 22-

" .11 ojk ioo9^ 1W 12 ... ..Tan. 25 — <25 1UUU , 4uuu

Nov 4 ••• I-Tan 4 ~4 ) 245 " 61 ' " ,r i«7i 1718 50 ' I 28 -28 826 , 2949 50 . 15 Febr. 15 -45 1674 , 3718 .0

" " * ' ' | ( 1603 » 31 , saldo rentepr. 74, ]

Dcc. 31 „ saldo roodepr. l 1603 « • » » kapit - *

, 8 28

i . i » » nlt' "

(745 : 90J /

iw.luw.5 _/ L2LÉÏ22

1909 II i

Jan. l|aan saldo kap. Jan. 1 I/* 934 93 I 1

j ra r; =s

Vergolijk § 188, modfll VII.

Sluiten