Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model X. Rekening-courant voor den Heer A. te rente a 5°/o.

[.Aangenomen dag van afsluiting: 30 Juni; werkelijke dag van afsluiting pri ]

Debet. ~

ri i M I g

... 8> 8, , 2 Omschrijving der « « i *» K,niuiell

Omschrijving er « « ® Kapjtaien. Datums. g £ 2 •§

Datums. g S 2 •« posten. £ g M g posten. t 2 84 ® > « & g M 1 &

1908. niOJ . Aa.n ^°8" . Ppr .Jan. 12 168 8400 ƒ 5000 -

Jan. 1 Aan Jan. 15(165 8184 ƒ 4960 _ Jan. 5 Pe . ^ ^ ^ ^ j 481760

05 Fcbr. 25 125 6391 » 511-50 , 16 „ ... 871220

ftto 2 • ■ -Maart 17 103 5022 , 4876 15 Febr. 12 Aprü 2 8 6 95 , 87

Febr- * " ; ; ; Mei 18 42 3938 , 9375 80 Maart 18 , . . . . . ™ '2 2j33 »

April 30 , saldo rentepr. — 1437 April 30 " ^p^2277J5 , 30 60 1366

/ . . , saldo int.' 19 96

/ (1437 : 72)

' „ » » saldo kap. » 2257 19

/ ^^7 7; 24972 ƒ24324 45

/ 24972 f24324 45 __ j== —

1908. 2257 19 i ^

Mei 1 Aan saldo. . .Mei 1 / iio' iy | |

'

Sluiten