Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Debet: Credit:

1 Oct. ƒ 4987,15 per 4 Oct. 4 Oct. f 3988,80 per 12 Oct. 12 , , 5685,60 „ 20 „ 15 „ „ 6415,20 , 16 „ 15 „ „ 9813,50 „ 15 Nov. 20 „ „ 8786,85 „ 20 Nov.

6 Nov. „ 1516,85 „ 6 Dec. 4 Nov. „ 2513,15 „ 4 Dec. Gevraagd, liet saldo der rekening op ultimo December te bepalen.

9631 Rekening-courant voor den Heer N. N. te Batavia met rente è. 5 °/0, afsluiting op ultimo Juni:

Debet: Credit:

1 Jan. f 1618,20 per 1 Jan.1) 7 Jan. f 3681,85 per 15 Jan. 5 Febr. „ 5918,75 „ 5 Febr. 25 „ „ 6917,18 „ 25 Febr.

7 „ „ 6362,— „ 7 Maart 5 Febr. „ 5816,40 „ 5 Maart 18 Mei „ 8315,25 „ 18 Mei 18 „ „ 7305,75 „ 18 April

964) a) Wat is op 31 Dec. 1908 het saldo van interest a 4^ °/0 in de volgende rekening-courant?

Debet: Credit:

1 Nov. f 6112,50 per 16 Nov. 1908. 15 Nov. ƒ4912,60 per 30 Nov. 1908. 28 „ „ 5409,80 „ 28 Dec. „ 1 Dec. „ 6316,20 „ 9 Dec. „ 15 Dec. „ 4985,40 „ 15 Jan. 1909. 15 „ „ 6318,80 „ 29 „ 15 „ „ 8119, - „ 15 Febr. „ 25 „ „ 5140,50 „ 10 Feb. 1909.

b) Wat is de stand der rekening, als bij elk debet saldo van kapitaal 6 °/0, bij elk credit-saldo 4 °/0 rente berekend wordt?

c) Wat is de stand der rekening, als de rente a 6 °/ö berekend wordt bij een debet-saldo van renteproducten en a 4 °/0 bij een credit-saldo?

965) a) Bepaal op ultimo Juni het saldo van interest a 4£ °/o in de volgende rekening-courant:

Debet: Credit:

15 Jan. ƒ 19150,17 per 15 April 15 Jan. ƒ 16015,80 per 1 Febr.

16 Febr. „ 4987,20 „ 16 Maart 17 Maart „ 6318,20 „ 17 Maart 1 April „ 3716,80 „ 8 April 20 April „ 8612,50 „ 20 Juli

22 „ „ 10615,- ff 7 Aug. 15 „ „ 3718,80 „ 15 „

b) W at is het saldo van int., als de afsluitingsdag vervroegd wordt tot 30 April?3)

c) Wat is het saldo van int., als de afsluitingsdag wordt uitgesteld tot 31 Dec.?2) 966i Bereken het saldo van interest naar de progressieve en de retrograde methode voor de rekening-courant in voorbeeld No. 210 (§ 186).

967) Bepaal het saldo van interest naar de progressieve i en de retrograde) methode voor de rekening-courant in voorbeeld No. 212 (§ 188), als rente a 6 °/0 over een debet-saldo van renteproducten, rente & 4 °/0 over een credit-saldo van renteproducten berekend wordt.

968) Wat is naar de retrograde methode het saldo van interest in de rekening-courant, voorkomende in voorbeeld No. 214 (§ 192)?

1) Dit bedrag stelt het saldo der oude rekening voor.

2) Eindexamens Handelsschool.

Sluiten