Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Debet: 1908. Credit: 1908.

Juli 15 RM 6000,— per 12 Oct. Aug. 10 EM 7340,80 per 10 Aug.

Aug. 13 , 3428,30 , 13 Aug. , 15 . 3400,- „ 15 ,

, 18 , 4800,— , 15 Nov. Sept. 10 „ 6580,90 . 10 Sept.

Sept. 20 „ 7500,- , 18 Dec. , 30 , 6210,45 , 30 ,

, 30 , 3678,70 „ 30 Nov. Oct. 12 . 5000,- „ 12 Oct.

Oct. 10 , 4749,50 , 10 Oct. , 12 , 3249,85 . 12 ,

, 20 , 6000,- . 18 Jan. 1909. Nov. 10 , 4879,30 , 10 Nov. Nov. 8 „ 9000,- , 6 Febr. „ Dec. 12 , 7643,40 , 12 Dec.

, 20 „ 4500,- , 18 , , , 12 , 3800,- „ 12 ,

Dec. 10 , 3748,20 , 10 Dec. 1908.

, 20 , 4943,75 , 18 Maart 1909.

974) Bepaal den stand der vorige rekening, als het disconto der Eeichsbank tot 18 Augustus 5 °/0, tot 12 October 4 °/0, tot 10 November 3£ n/o en tot ultimo December 3 °/0 bedraagt, terwijl C. Bernstein & Co. 1 °/0 meer vergoeden en 1 °/0 minder vergoed krijgen dan het bankdisconto aanwijst. Zie de noot 2 by model V (§ 186).

c) Samengestelde interest.

§ 206. Als men de rente, die een kapitaal in de tijdseenheid (een jaar, een halfjaar, een verreljaar enz.) oplevert, bij het kapitaal voegt, en de zoo verkregen som voor den volgenden termijn weder op interest zet, dan spreekt men van samengestelden interest of rente op rente. De berekening van samengestelden interest, zonder bijzondere hulpmiddelen, is vrij omslachtig.1) Zij komt trouwens in de meeste takken van handel niet voor. Alleen bij bankiershuizen, die leeningen sluiten, bij hypotheekbanken en levensverzekering-maatschappijen bekleedt zij een voorname plaats.

222) Hoe groot wordt een kapitaal van ƒ10000, als men het 3 jaar lang tegen 5 °/0 op samengestelden interest uitzet ?

Men berekent eerst de rente, die in het eerste jaar genoten wordt, voegt deze bij het kapitaal, bepaalt vervolgens hoeveel rente de zoo verkregen som in het tweede jaar afwerpt, voegt deze bij de genoemde som enz.:

ƒ 10000,—

5% (van ƒ 10000)- , 500,—

ƒ 10500,— na 1 jaar.

5% (van ƒ10500)- , 525,-

ƒ 11025,— na 2 jaar.

5 O/0 (van ƒ 11025) = , 551,25

ƒ 11576,25 na 3 jaar.

1) Met behulp van logarithmen worden de vraagstukken over samengestelden interest gemakkelijk opgelost. Dit geldt ook van de tafels, die in het volgende verklaard worden.

Sluiten