Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met 67 L water; welk gehalte heeft het mengsel, als de volumeverandering der vloeistof buiten rekening blijft?

10921 Vier baartjes zilver, wegende 8, 5, 6 en 9 KG worden met 4 KG koper samengesmolten. Welk gehalte heeft het mengsel, als de baartjes een gehalte hebben van 0,750, 0,800, 0,850 en 0,900?

10931 Als 11 KG fijn goud met 1 KG koper gelegeerd wordt, wat is dan het gehalte?

1094) Als men 8400 KG rogge van ƒ140 per 2100 KG en 10500 KG van f 128 per 2100 KG vermengt, wat is dan de prijs van 2100 KG van het mengsel?

1095» Welk gehalte heeft een mengsel van 40 L alcohol a 75 °/0,1 HL a 80 °/0, 2 HL a 90 °/o> als er 60 L water bijgevoegd worden en de volumeverandering der vloeistof niet in aanmerking komt?

1096) Als 5 KG fijn zilver met 2^ KG van 0,800 en £ KG koper gelegeerd worden, wat is dan het gehalte van de legeering?

1097) Hoeveel koffie van 30 ct per \ KG moet gevoegd worden bij 40 KG van 25 ct per £ KG, om een mengsel te verkrijgen van 28 ct per ^ KG?

10981 Men wil gedistilleerd van 96 °/0 en 60 °/0 vermengen, om 150 KG gedistilleerd van 72 °/# te verkrijgen. Hoeveel moet men van elke soort gebruiken?

1099) Hoeveel koper moet bij 4^ KG zilver van 0,875 gevoegd worden, om een legeering te verkrijgen van 0,750 fijn?

1100) Als men 4 KG goud heeft van 0,900, van welk gehalte moet dan het goud zijn, dat men er bij wil voegen, om 10 KG van 0,750 te vervaardigen?

1101) Van welk gehalte is het zilver, dat gelegeerd met 2 KG zilver van 0,875, 5 KG metaal van 0,950 oplevert?

1102) Men verlangt door vermenging van wijn a 55 en a 65 ct per tlesch 40 anker (elk van 45 flesch) te verkrijgen a 62^ ct. Hoeveel llesch heeft uien van elke soort noodig?

1103 ) Twee soorten koffie van 32 en 24 ct per ^ KG worden vermengd, om 75 KG van 26 ct per ^ KG te verkrijgen. Hoeveel heeft men van elke soort noodig?

1104) Uit twee soorten thee van 58 en 73 ct per ^ KG wil men 112^ KG van 66 ct per ^ KG bereiden. Hoeveel moet men van elke soort nemen?

1105) In Engeland wordt, ter bepaling van het gehalte van goud, de eenheid verdeeld in vierentwintigstedeelen en elk deel carat genoemd. Hoeveel fijn goud moet gelegeerd worden met 15 -tó van 18 carats en 12 11' van 20 carats, om goud van 22 carats te verkrijgen?

1106) Hoeveel goud van 21 en van 23^ carats moet men samensmelten, om 1 troy-u! goud van 22 carats te verkrijgen? [1 troy-li' = 12 ounces ^og.

20 pennyweights (dwts).\

11071 Hoeveel wijn van 60 ct per L moet men voegen bij 64 L wijn van 45 ct en 20 L van 39 ct per L, om een mengsel te verkrijgen van 54 ctperL?

Knapper, IlandelsreJcencn. 8e druk. 15.

Sluiten