Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a) Usantiën bU den handel in edele metalen.

Nedekland.

8 244 In Nederland is de gewichtseenheid voor den handel in goud en zilver de kilogram. Voor baren gond, die hoogstens 2 KG wegen, is de kleinste eenhid, waarin het gewicht uitgedrukt wordt * G Weegt een baar goud meer dan 2 KG, dan is de kleinste eenheid 1 G. De n het keurbriefje opgegeven gewichtshoeveelheid is zonder uitzondering het Zn gJLl Weegt een baar bijv. 6,2379 KG, dan staat in het

^d^'nÏISscL Bank koopt geen andere baren soud ^"<lie^n gewicht van hoogstens 6,5 KG en een gehalte van minstens 0,898 hebben. Dit geldt ook voor de Engelsche en de Fransche Bank. M

Voor baren zilver boven 20 KG weegt men met niet mmder dan 5 G Zijn de baren lichter, dan is de kleinste eenheid Mj de weging 1 G. Ook hier is de in het keurbriefje voorkomende hoeveelheid een minimum.

De prijzen van goud en zilver worden genoteerd per KG fijn. Ter bepaling van de waarde eener party, worden alle decimalen, die in de

berekende hoeveelheid fijn voorkomen, gebruikt. '

Vóór Juni 1875 gebruikte men bij goud den stand prijs ƒ 1442,6 (§266); de som, waarmede deze verhoogd moest worden, werd in percenten aantreceven en agio genoemd. Zie verder § 246.

Het -ehalte wordt in duizendstedeelen opgegeven. Zoo bestaat Koud van 916 deelen fijn voor 0,916 van zijn gewicht uit goud en voor 0 084 uit koper, of wat hetzelfde is: in duizend gewichtsdeelen gelegeerd fr'oud zijn 916 gewichtsdeelen fijn en 84 gewichtsdeelen alliage.

Vroeger werd, ter bepaling van het gehalte van goud de eenheid in vierentwintigstedeelen verdeeld en elk deel karaat genoemd Een karaat verdeelde men, zoo noodig, in twaalfdedeelen, die greinen heetten. Deze wijze van gehaltcbepaling komt nog in den kleinhandel voor.

Voor het gehalte van zilver werd de eenheid verdeeld in 12 penningen

a S245.eBijToudhoudend zilver en zilverhoudend goud worden, ter berekening van de waarde, meestal de marktprijzen van goud en zilver gebruikt voor het zilver echter met een verhooging van ƒ2,- per KG. De kooper verkrggt daarbij een vergoeding van ƒ 5,70 per KG bruto voor het aftineerloon, dat hij /.al moeten betalen, als hij de beide metalen wil laten scheiden (af fineer en) Voor de aflinage wordt gewoonlijk in rekening gebracht 0,0015 in goud

ï^In^ngeland was het maximum 200 or. Sedert November 1889 neemt de Engelsche Bank ook baren van 400 os. Dientengevolge koopt de *ed. Bank tegenwoordig ook baren van 13 KG.

Sluiten