Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 oz van 231,5 dwts — 231,5 oz Standard

, Oo, r _ 234'5

1 » * 231,o „ — "222 " "

234 5

1180,5 , „ 234,5 , = 1180,5 X ^ ,

= 1246,97 oz standard-silver.

b) In Engeland berekent men gewoonlijk de hoeveelheid metaal, waarmede het gegeven bruto gewicht vermeerderd of verminderd moet worden, om Standard te verkrijgen, en noemt deze in het eerste geval betterness, in het laatste worseness. De berekening komt dan als volgt te staan:

Bruto 1180,5 oz Betterness 12* dwts = = 66,47 ,

Standard 1246,97 oz.

Opmerking. Hoewel men bij de weging van zilver niet verder gaat dan tot in tienden van 1 oz, daalt men b\j de berekening van de hoeveelheid lijn of Standard in honderdsten van 1 oz af. Verschilt bij de bepaling van de hoeveelheid muntmetaal het antwoord minder dan * honderdste oz van het ware standard-weight, dan is de fout in de berekende waarde, bij een middelprijs van 30 d per oz, minder dan * d.

281) Hoeveel goud van 833 deelen fijn heeft dezelfde teaarde als 6,664: KG van 916 deelen fijn?

Daar 833 KG van 0,916 evenveel fijn bevatten als 916 KG van 0,833,

heeft men:

833 KG van 0,916 = 916 KG van 0,833

1 , , 0,916 = y? , , 0,833

916

6,664 „ „ 0,916 — 6,664 X » » 0,833 = 7,328 KG.

282) Amsterdam zendt 52,254 KG goud van 0,900 naar Londen ten verkoop. Hoeveel standard-gold moet in de verkooprekening voorkomen ?

oz standard-gold x r= 52,254 KG van 0,900 KG van 0,900 1 = 900 G fijn G fijn 373,242 = 12 oz ,

oz fijn 22 = 24 , standard-gold

oz x — 1649,454 oz.

Opmerking. Zorgt men, b\j de bepaling van de hoeveelheid standardgold, dat het antwoord minder dan * duizendste oz van het ware gewicht verschilt, dan is de fout in de berekende waarde, bij een middelprijs van 77 s 10 d of 934 d, minder dan * d.

Sluiten