Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 253. Vraagstukken.

1114 i Een baartje goud weegt te Londen 69,9 oz en heeft, volgens de vroegere noteering, een gehalte van W 1 car. 2 grs. Hoe zullen gewicht «n gehalte te Amsterdam opgegeven worden?

1115) Hoe wordt het gehalte van Engelsch standard-gold en standard-

silver te Parijs genoteerd?

1116) In Nederland heeft men voor het gehalte van zilveren voorwerpen: de groote keur = 0,934 en de kleine keur = 0,833. Hoe drukte men

vroeger deze gehalten uit ?

1117) Voor gouden voorwerpen had men vroeger in Nederland: a) le keur = 22 karaat; b) 2e keur = 20 karaat; ci 3e keur = 18 karaat; d> 4e keur— 14 karaat. Hoe worden deze gehalten tegenwoordig uitgedrukt?

11181 Hoe geeft men tegenwoordig te Londen het gehalte aan van zilver, dat te Petersburg 83* solotnik fijn bevat? En hoe volgens de vroegere noteering?

11191 Op eenkeurbriefje staan voor zilver de Engelsche noteering: B 17 dwts en de Fransche: 997; hoeveel °/00 is de laatste noteering hooger dan de eerste?

11201 De gouden uiillem weegt 6,72 G en hoeft een gehalte van 0,900. Hoe noteert Londen het gewicht en hoe noteerde men daar vroeger het

report van deze munt?

1121) De Hollandsche dukaat weegt 4e Londen 54 grs en heeft een gehalte, dat voorheen door B 1 car. 2f grs werd voorgesteld. Bereken hieruit gewicht en gehalte te Amsterdam.

1122i Druk de zwaarte van 50 KG uit in Engelsch goud-en zilvergewicht, 11231 De Fransche louis d'or heeft een gehalte van 0,900, terwijl 155 stukken 1 KG wegen. Hoe worden het gehalte en het gewicht van één

stuk te Petersburg genoteerd?

1124) Een party goud van 37,5 KG bruto heeft een gehalte van 0,996. Hoeveel KG fijn bevat die partij?

1125) Hoeveel fijn bevat een baar zilver, die te Londen 1180,5 oz weegt

met het gehalte 0,977?

1126) Een partij zilver, wegende te Petersburg 3 pud 12 li' 24 solotnik, heeft een gehalte van 83* solotnik. Hoeveel fijn zilver bevat die partij?

11271 Hoeveel goud van 0,916 kan men vervaardigen uit 30,686 KG fijn? 1128i Als Berlijn 84,75 KG goud van 0,916 tot goud van 0,900 wil verwerken, hoe groot zal dan de opbrengst zijn?

11291 Hoeveel dukatengoud, van 0,983 gehalte, kan men te Petersburg vervaardigen uit 18 <t£ 56 solotnik en 91 doli goud van 88 solotnik fijn?

1130) Hoeveel standard-silver kan men te Londen verkrijgen uit 1180,5

oz, gehalte 0,977?

1131) Hoeveel standard-silver vindt men te Londen in 25 u' 11 oz,

reported W 1 oz 2 dwts ?

Sluiten