Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1146*) Hoeveel betaalt men te Londen voor 55 oz goud, report \V 1

car. 2 grs, a 77 s 9.^ dl

11471 Wat is te Londen de prjjs van 3975 oz zilver, reported W 14£

dwts, ü 25£ d?

1147*) En wat is de prp in No. 1147 b\j een gehalte van 0,864? 11481 Te Parijs staat goud op 1 °/oo l>rime genoteerd; hoeveel betaalt men dan voor 17,48 KG van 0,875 gehalte?

11491 Wat kosten te Parijs 64,8 KG zilver van 0,875 h. fr 88,50? 11501 Wat betaalt men te Petersburg voor 43 HL' 24 solotnik zilver van 87^ solotnik fijn, a .R 15,05?

1151) Bereken voor Londen den prjjs van 33 oz goud, reported BI car.

2 grs, h 77 s 10^ d.

11521 Te Parijs staat goud pari (pair); hoeveel betaalt men dan voor

12,225 KG van 0,900?

11531 Te Parijs verkocht men vóur 1901 4 baren zilver (lingots d'argent, a 496 °/oo perte: No. 1 19,442 KG, iitre 0,990 , 2 23,838 „ „ 0,991 „ 3 24,820 , „ 0,994 , 4 23,040 „ ,, 0,996 Hoe groot was het verkoopsbedrag?

1154; In 1875 stond goud te Amsterdam genoteerd op 11$ °/0 agio <§ 2441. Hoeveel goud van 0,900 kon men koopen voor ƒ10000?

11551 Als goud te Parijs genoteerd wordt op 1 °/00 prime, hoeveel KG van 0,995 kan men dan verkrijgen voor fr 48500,43?

1156) Hoeveel KG zilver van 0,835 kan men te Parijs koopen voor fr 1043,42. als zilver op fr 88,— genoteerd staat?

11571 Hoeveel goud van 88 solotnik kan men te Petersburg koopen voor E 9609,60, als de prijs R 5,60 bedraagt?

11581 In 1904 werd te Londen voor een baar zilver, wegende 1037,3 oz, report B 13 divts, £ 137.5.1 betaald. Wat was destijds de prijsnoteering?

1159) Welke prijsnoteering had men vóór 1901 te Parijs voor zilver, als 32,4 KG van 0,875 gehalte betaald werden met fr 5386,50?

11601 Aan een Engelsch bankier worden 1000 oz niet-wichtige sovereigns (stukken van 1 £) ten verkoop aangeboden. Hij laat ze in 5 baren smelten, vindt voor het gehalte W £ gr en voor het gewichtsverlies bg het smelten 0,6 oz, betaalt 77 s 9 d per oz, vergoedt 16 s voor het goud, dat in den smeltkroes blijft en brengt in rekening voor het smelten 6 d per % voor het essaieeren 25 s en voor kleine onkosten 2 s 6 d. Bereken nu het netto provenu van 1 oz niet-wichtige sovereigns. x)

In Engeland leed vroeger de houder van niet-wichtige munten zelf het verlies in waarde. Sedert 1891 draagt de Staat alle schade, door slijtage ontstaan.

Sluiten