Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6) f in zilver x = 1 franc in zilver

fr in zilver 5 = 25 G muntzilver voor fr G muntzilver 10 — 9 G fijn

, fijn 945 = 1000 G muntzilver voor guldens „ muntzilver 10 = 1 gulden in zilver f x = f 0,475.

Opmerking. Het hier gevonden pari verschilt van dat, hetwelk tusschen dezelfde munten in den gouden standaard bestaat. Zie voorb. No. 302. Dit verschil vloeit voort uit de verschillende verhoudingen, die in de beide landen tusschen de waarde van goud en zilver in de standpenningen z\jn aangenomen. Waar zou die verhouding, te oordeelen naar de gevonden uitkomsten, het hoogst zyn ? 1)

304) Welke waarde heeft een EngelscJie shilling in goud, uitgedrukt in giddens N. C. van den gouden standaard?

Uit § 265 en § 273 leidt men gemakkelijk den volgenden kettingregel af:

f in goud x = 1 shilling in goud shillings in goud 20 = 1 £

£ 1869 c= 40 © standard-gold © standard-gold 12 = 11 „ fijn

HÉ fijn 1 = 373,242 G fijn G fijn 9 = 10 G muntgoud G muntgoud 6,72 = 10 gulden in goud f x — f 0,605.

305) Welke waarde heeft een Engelsche shilling in zilver, uitgedrukt in guldens N. C. van den zilveren standaard, als 66 shillings uit 1 troy-v' Standard-silver geslagen worden?

Daar het gehalte van standard-sïlver bedraagt, heeft men:

f in zilver x = 1 shilling in zilver shillings 66 = 1 HÉ standard-silver HS standard-silver 40 =37 HÈ fijn

« fijn 1 = 373,242 G fijn G fijn 9,45 = 1 gulden in zilver f x = f 0,555.

Opmerking. Pas op deze en de vorige uitkomst de opmerking bij voorb. No. 303 toe. Hoe wordt het groote verschil van 5 ct verklaard?

306) Bepaal het wettelijke pari tusschen de Duilsche B Mark en de Deensclie kroon.

t) Zie Hoofdstuk XV, § 438.

Sluiten