Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1220*1 Welke verhouding bestaat in Oostenrijk tusschen de waarde van het goud in de nieuwe standpenningen en liet zilver in den fl o/tc? Zie g 276 v. v.

1221) Welke verhouding vindt men tusschen de waarde van goud en zilver in Rusland uit de bepalingen op de aanmunting van de gouden standpenningen en den zilveren roebel? Zie § 278.

12221 Welke verhouding bestaat in Engeland tusschen de waarde van het goud in de standpenningen en het zilver in de pasmunt, wetende, dat 66 shillings pasmunt uit 1 troy-& standard-silver vervaardigd worden? Zie § 273.

1222*i Welke verhouding heeft men in Oostenrijk aangenomen tusschen de waarde van het goud in de nieuwe standpenningen en het zilver in de nieuwe pasmunt, wetende: al dat het zilverstuk van 5 Kronen 24 6 weegt en een gehalte heeft van 0,9; b) dat 200 Kronen kleinere pasmunt 1 KG 1 mnntzilver van 0,835 bevatten? Zie § 276.

12231 Welke verhouding heeft Noord-Amerika aangenomen tusschen de waarde van goud en zilver in de standpenningen? Zie § 285.

Bereken, naar de bepalingen voor gewicht en gehalte in de verschillende muntstelsels, hoeveel gouden tcillems (§ 2651 geslagen kunnen worden uit:

12241 50 Duitsche Doppelkronen i§ 274).

12251 100 Portugeesche coronas (§ 282).

12261 100 Egyptische lira, 8,5 G a 0,875.

12271 1000 Russische (nieuwe) halve imperialen <§ 279). 1)

1227*1 1000 Russische oude halve imperialen (§ 2791.

12281 1000 Japansche oude stukken van 2 yen, 3J G a 0,900. 2)

12291 100 oude Spaansche oneas, 27,0643 G a 0,875.

1230> 100 Noord-Amerikaansche eagles (§ 285).

1231) 1000 Turksche lira (§ 283).

1232) 1000 oude Oostenrijksche Kronen, 11^ G a 0,900.

1232*) 1000 (nieuwe) Oostenrijksche stukken van 20 K o/ic <§ 276).

12331 100 Britsch-Indische mohurs, 180 tr. grs. van

12341 100 Peruaansche libra's, 7,9881 G a

1235) 1000 Nederlandsche dukaten (§ 265).

1235*) Hoeveel fl o/tv in goud zijn gelijk aan 100 K o/w in goud? (§ 276 v.v.)

1236i Van 1832 tot 1874 werd de Friedrich d'or (zie vraagstuk No. 1205) in de Pruisische staatskassen voor 5$ Tlialer aangenomen. Welke

!) Eindexamens Handelsschool.

2) Zie het alphabetisch ingerichte „Aanhangsel" voor de nieuwe Japansche munten van 1897.

Sluiten