Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhouding tusschen de waarde van goud en zilver ligt aan deze valvatie ten grondslag:

а) vóór 1857, toen 14 Thaler uit 1 Keulsch Mark fijn geslagen werden?

б) na 1857, toen 30 Thaler 500 G fijn moesten bevatten?

In Rusland moeten de invoerrechten in goud voldaan worden. Daarbij neemt de fiscus vreemde munten naar een vast tarief in betaling. Bereken, hoeveel °/00 dit tarief voor de volgende munten afwpt van het wettelijke pari (§ 279).

1237) Noord-Amerikaansche eagle (§ 285), volgens tarief = 12,92 G B

12381 Engelsche sovereign (§ 273), „ , = 6,28 „

12391 Fransche louis d'or (§ 268), „ „ = 5,— „

1240) Hollandsche gouden willem (§ 265 », „ „ = 5,19 „

2. Het reëele pari.

§ 296. Bij de bepaling van het reëele pari dient men bekend te zyn met den prijs van het metaal, waaruit de munt vervaardigd is, alsmede met de wettelijke bepalingen op de aanmunting. Zjjn de munten langen tijd in omloop geweest, dan zijn de wettelijke bepalingen niet meer geschikt voor de berekening. In dit geval maakt men gebruik van de uitkomsten, die door directe weging en gehaltebepaling verkregen worden.

308) Wat is te Amsterdam de reëele waarde van het zilverstuk van 5 francs, als de prijs van het zilver f 44 bedraagt?

a) Volgens § 268 heeft het zilverstuk van 5 francs een gewicht van 25 G en een gehalte van 0,9, zoodat het 0,9 X 25 G of 22,5 G fijn bevat. Daar nu 1 KG fijn zilver f 44 of 1 G f 0,044 kost, heeft men voor de reëele waarde van deze munt: 22,5 X f 0,044 = f 0,99.

b) f x = 5 fr

fr 5 = 25 G muntzilver G muntzilver 10 = 9 „ fijn „ fijn 1000 — 44 gulden f x = f 0,99.

Opmerking. Naast den genoemden prijs van het zilver stond op denzelfden dag in de koerslftst van speciën en munten te Amsterdam liet zilverstuk van 5 francs op ƒ2,35, dus f 1,36 hooger dan de reëele waarde genoteerd. Dit komt, omdat deze munt wettig betaalmiddel in de Latijnsche unie is, zoodat zij gebruikt kan worden, om schulden in de staten der unie af te doen en dientengevolge weinig onder den invloed van den zilverprijs staat.

Hetzelfde geldt voor den zilveren dollar en onzen zilveren gulden.

Sluiten