Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1326 De Mexicaansche piaster werd, volgens koninklijk besluit van 26 Juli 1856, in Nederlandsch Indië door de staatskassen voor ƒ2,55 in betaling aangenomen. Als men nu weet, dat 8^ piasters uit 1 Castiliaansch mark van 10J dineros fijn geslagen werden, dan vraagt men, hoeveel de valvatie beneden het wetteiyke pari stond? il Castiliaunsch mark — 230,071 G; 1 dinero — -j'j van de eenheid).

1327 ) Hoeveel °/00 staat de reëele waarde van den tegenwoordigen gouden willem beneden die van den ouden gouden tvillem? i Zie de eerste noot bij § 299).

1328) In 1520 was de prijs van 1 trooisch mark goud van 23 karaat 9 grein fijn 22 pond en 16 schellingen Vlaamsch, die van fijn zilver 2 pond en 2 schellingen. Bereken hieruit de verhouding, die destijds tusschen de waarde van goud en zilver bestond (1 pond Vlaamsch — 20 schellingen a 12 grooten; zie verder § 2441.

1329) Een baartje zilver, wegende 5,725 KG met een gehalte van 0,987, moet verwerkt worden tot zilver van de groote keur (0.934). Met hoeveel koper moet het worden saamgesmolten?

13301 Hoeveel fl o tv hebben dezelfde waardeals 100 Gulden ConventionsMünze \fl c/mi die vóór 1857 in Oostenrijk wettig betaalmiddel waren, en waarvan 20 stuks 1 Keulsch Mark 1233,87 G i fijn zilver moesten bevatten ?

1331) Als te Weenen de Napoleon d'or genoteerd wordt op Kojw 19,08, wat is dan de parikoers voor Oostenrjjksche dukaten?

13321 Uit Nederlandsche guldens en Italiaansche stukken van 1 lira (5 G van 0,835 fijn) wil men stukken van 5 francs der Latijnsche unie vervaardigen. In welke verhouding moet dit geschieden?

1333 Bereken de waardeverhouding van goud en zilver in de volgende jaren, naar de destijds bestaande koersen van den dukaat en den reaal, als gegeven is, dat 70 dukaten uit 1 trooisch mark goud van 23 karaat 8 grein en 7-tff realen uit een trooisch mark zilver van 10 penningen fijn geslagen werden (Zie § 244):

1586. 1603. 1606. 1610.

Koers van den dukaat f 3,40; ƒ3,70; ƒ3,80; ƒ4,—. „ „ reaal ,2,50; ,2,55; ,2,60; ,2,60.

13341 In 1875 werden te New-York Spanish doubloons op $ 16 en Frencli crowns op $ 1 in goud genoteerd. Welke verhouding tusschen de waarde van goud en zilver wordt hieruit afgeleid? (8^ Spanish doubloons, eigenlijk oneas, — 1 Castiliaansch mark of 230,071 G bruto van 0,895; zie verder vraagstuk No. 1260).

1334*) Op 20 December 1907 had de milreis papier in Brazilië de waarde van 15f d Engelsch courant. Hoe hoog was toen het goudagio, als 1 milreis goud 0,8218 G fijn bevat?

13351 Als de Engelsche sovereign te Weenen genoteerd wordt op Ko/tv 24,10, wat is dan de parikoers voor Fransche louis d'or '

Sluiten