Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1336) Hoe groot is de nota van assurantie over $ 7000, getaxeerd op 2 s 2 d per stuk, van Vera Cruz naar Londen, ü 2 guineas per cent, polis £2.5.—, commissie ^ °/0, delcredere ^ °/0? Commissie en delcredere moeten beide genomen worden van de te verzekeren som.

1336*> In Zwitserland mag de regeering sedert 1887 den omloop toestaan van de volgende gouden munten tegen het nevenstaande tarief. Bereken hoeveel %0 dit tarief afwijkt van het wettelijke pari:

a) Engelsche sovereign, volgens tarief = fr 25,20.

b) Duitsche Doppelkrone, „ „ — » 24,70.

c) Noord-Amerik. half-eagle, „ „ = „ 25,90.

1337) Londen koopt 10 baren zilverhoudend goud, als volgt:

GEWICHT. GOUDGEHALTE. ZILVERGEHALTE.

No. 1. 54,300 oz. 0,892 0,102

„ 2. 108,025 . 0,842 0,133

„ 3. 296,375 , 0,851 0,108

, 4. 32,050 , 0,850 0,048

„ 5. 551,350 , 0,818 0,177

„ 6. 551,400 „ 0,821 0,174

» 7' 551>550 » ) o,825 0,170

„ 8. 550,800 „ )

„ 9. 551,000 „ 0,823 0,171

„ 10. 72,025 „ 0,864 0,130

Yoor het goud wordt l£ d per os Standard meer betaald dan de marktprijs, die 77 s 9^ d bedraagt; het zilver wordt berekend a27 d per onfijn. Verder krijgt de kooper de volgende vergoedingen: 1 oz fijn zilver per ® bruto voor affinage, en 2 d per oz bruto over de baren No. 2 en 3, omdat deze platinahoudend zijn. Hoe hoog is het inkoopsbedrag? N.B. De gewichtshoeveelheden moeten voor goud tot in duizendsten, voor zilver tot in honderdsten van 1 oz nauwkeurig zijn.

1) Eindexamens Handelsschool.

Sluiten