Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1345) Wat is de basis voor de wisselkoersen van Berlijn op Weenen? Vaste waarde Ko/w 100.

Bereken het pari voor wissels van Londen op de volgende plaatsen:

1346) Parijs, vaste waarde £ 1.

1347) Kopenhagen, „ „ „1.

1348) Lissabon, , ,1 milreis papier, goudagio 5 °/0.

i 1 piaster van 5 nesetas papier, goud-

1349) Madrid , , j agio 12 o/0)

1350) New-York, „ „ $ 1.

1351) Wat is het pari voor den wisselkoers van New-York op Parijs? Vaste waarde $ 1.

1352) Bepaal het pari voor wissels van New-York op Amsterdam. Vaste waarde f 1.

1353) In Mei 1909 stonden te Weenen wissels op Amsterdam op 197,90 {Ko/w = f 100). Hoeveel verschilde de gegeven wisselkoers toen van het wisselpari?

1354) Boven welken wisselkoers kan Weenen met voordeel de Oostenrjjksche teekenmnnt (flo/w), tot baren gesmolten, naar Londen uitvoeren, als de zilverprjjs te Londen 30 d bedraagt? Onkosten van vervoer 1 °/0; vaste waarde £ 10.

1355) Tot welk punt kan de wisselkoers van Weenen op Londen stijgen, alvorens uitvoer van Fransche Louis d'or naar Londen voordeel oplevert? Koers van den Louis d'or K o/w 19,08; onkosten f °/0; vaste waarde £ 10.

1356) Als zilver op de Londensche markt genoteerd wordt op 27^ d, wat is dan het hoogste grenspunt voor den wisselkoers van Amsterdam op Londen ?-i_Onkosten $ °/0; vaste waarde £ 1.

1357) Tot welk punt kan te Amsterdam de wisselkoers op Londen dalen, alvorens invoer van sovereigns voordeel oplevert, in de onderstelling, dat 1000 sovereigns gemiddeld 7,984 KG wegen? De Nederlandsche Bank koopt deze munten a ƒ1648 en stelt het gehalte op 0,9165 Onkosten van invoer £ °/0. ')

1358) Tot hoe hoog kan de wisselkoers op Londen bij ons stijgen, alvorens uitvoer van gouden willems voordeel oplevert, in de onderstelling, dat 1000 stukken gemiddeld 215,86 troy-oz wegen, en de Engelsche Bank ze koopt ^ 76 s 3^ d? Onkosten van vervoer \ °/0.

1359) Als de basis voor de wisselkoersen van Berljjn op Weenen, afgeleid uit de gouden munt in Duitschland en den Napoleon in Oostenrijk, 84,375

*) Eindexamens Handelsschool

Sluiten