Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel niemand verplicht is, meer dan 5 milreis in zilver aan te nemen, bestond in den handel te Lissabon tot hiertoe de usantie, om eener schuld in zilvergeld of andere pasmunt te betalen. Wilde men dit voorkomen, en tevens papiergeld uitsluiten, dan maakte men in den wissel gebruik van de uitdrukking: „betaalbaar in goud.'''' Tegenwoordig vindt de noteering plaats in papiergeld met gedwongen koers.

Bij de bepaling van het disconto wordt de maand op het juiste aantal dagen, het jaar op 365 dagen gesteld.

§ 338. KOEKSLIJST TE MADRID.

Madrid geeft den k/z koers voor wissels op Berlijn, Bern, Brussel. Genua, Hamburg, Lissabon, Londen, Parijs en Stockholm. Wissels op Londen worden voor zicht, 3/d zicht en 90/d dato genoteerd. Bij deze noteeringen is de vaste waarde de vreemde munteenheid, behalve voor wisselplaatsen in de landen der Latijnsche unie, die tegenwoordig genoteerd worden in percenten agio per 100 francs of Ure. Zoo stonden bijv. in Januari 1909 wissels op Parijs genoteerd op 10,75, d. w. z.: 100 francs — 110,75 pesetas.

De wissels worden tegenwoordig betaald met gedeprecieerd papiergeld. Bevatten zij de uitdrukking ,betaalbaar in goud {of zilver),'''' dan kon tot hiertoe betaling in specie verlangd worden.

Bij wissels, uitgedrukt in vreemde munt, bijv. in £, plaatst men, om verlies te voorkomen, in den tekst de uitdrukking: „betaalbaar naar den wisselkoers van hef eerste endossement" of „betaalbaar naar den zichlkoers op Londen

Bij disconteering neemt men voor het jaar 360, voor de maand het juiste aantal dagen.

§ 339. KOEKSLIJST TE PETERSBURG.

Petersburg heeft tegenwoordig de vaste waarde in het buitenland. Wissels op Amsterdam, België, Berlijn, Kopenhagen, Parijs en Weenen worden genoteerd per 100 eenheden in de vreemde munt, Londen per £ 10, en wel voor zicht en 3/m dato.

Op 1 Januari 1903 is een nieuwe wisselwet ingevoerd. Tevens zijn de respijtdagen van voorheen verdwenen. De betaling moet thans gevraagd — of, zoo noodig, protest opgemaakt — worden op den vervaldag of een der beide eerstvolgende werkdagen. Is ter woonplaats van den trekker een andere tijdrekening dan ter betaalplaats, dan wordt — ter bepaling van den vervaldag de eerste tijdrekening genomen en de zoo gevonden datum in de tijdrekening der betaalplaats overgebracht.

Bij het disconteeren wordt het jaar op 360, de maand op 30 dagen gesteld en b\j wissels in vreemd geld het bankdisconto van het vreemde land in rekening gebracht.

Sluiten