Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En verder verkrijgt men uit deze uitkomst:

100^ °/o van wisselbedrag = R 4800 3/m, dus het wisselbedrag (100 °/0) 4800

— ÏÖÖÏ ^ ^ ® 4776,12 2/m» (Zie de tweede bewerking in de

eerste oplossing).

Zie ook voorbeeld No. 340.

336) Wat is te Parijs de waarde van een 3/m wissel op Rotterdam, groot ƒ3715,50, tegen den (kjz) koers 208 met 4 °/# disconto '

Te Parijs wordt de koers van wissels alleen voor k/z opgegeven. Men heeft dus:

ƒ 3715,50 k/z k 208 . . . fr 7728,24

af 3/m disconto a 4 °/fl = 1 °/0 . . . „ 77,28

ƒ 3715,50 3/m . . . fr 7650,96.

337) Parijs verkoopt op 25 Mei £ 125.10.— op Londen per 24 Juni tegen den (k/z) koers 25,22. Hoe groot is het verkoopsbedrag, als Londen 3 °/o disconto noteert ?

De gegeven koers geldt alleen voor k/z; de gegeven wissel vervalt 30 dagen (6 in Mei en 24 in Juni) later en is dus zooveel minder waard, als het disconto in 30 dagen a 3 °/0 bedraagt. Derhalve:

£ 125.10.— k/z a 25,22 ...ƒ/• 3165,11 af 30/d disconto ü 3 °/0 = ^ °/0 . . . „ 7,91 £ 125.10.— per 24 Juni = ... fr 3157,20.

338) Londen koopt op 28 Juli een wissel op Parijs, groot fr 45000, vervallende 2 November, tegen den 3/m koers 25,40 met 5 °/0 disconto. Hoe groot is het inkoopsbedrag ?

De koers vervalt op 28 October, de wissel op 2 November, dus 5 dagen later, zoodat hg, na de herleiding met behulp van den gegeven koers, verminderd moet worden met 5 dagen disconto a 5 °/0. Men heeft dus: fr 45000,- per 28 Oct. a 25,40 £ 1771.13. 1 af 5/d disconto a 5 % (in 365 d.) = fa % , 1. 4. 3 fr 45000, — per 2 Nov. = £ 1770. 8.10

Opmerking. Past men hier de derde oplossing van voorbeeld 332 toe, dan heeft men, volgens § 322, voorbeeld 327:

koers per 28 Oct. fr 25,40 bij 5/d disc. 3 5%=^ °/o » °»01l koers per 2 Nov. fr 25,41f fr 45000,- per 2 Nov. a 25,41| = £ 1770.8.8.

Hoewel het antwoord weinig van het vorige verschilt, is de oplossing toch onjuist, daar de met het disconto in percenten van 't honderd vermeerderde koers als deeler gebruikt en zoodoende het wisselbedrag feitelijk

Sluiten