Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

courtage 1 °/00, provisie £ °/#. De verkoop van goud is voor Londen vrjj van onkosten.

1422) N e w-Y o r k koopt voor rekening van Amsterdam 6 baren goud: No. 1: 106,45 oz van 0,983; No. 2: 194,5 oz van 0,916; No. 3: 212,45 oz van 0,897; No. 4: 153,7 oz van 0,895; No. 5: 79,45 oz van 0,875 en No. 6: 73,5 oz van 0,973 fijn. Als hg deze partij betaalt met £ °/0 premium, daarbjj i °/o provisie, #/0 vracht, -fV °/0 assurantie-premie en $ 9,75 kleine onkosten berekent, en voor het geheele inkoopsbedrag een zichtwissel op Londen trekt a 4,91 met jV °/o courtage, terwjjl Londen zich dekt met een traite op Amsterdam 3/d zicht & 12.1, onder berekening van ^ °/0 provisie en 1 °/00 courtage, dan vraagt men:

a) Hoe groot is de traite van New-York op Londen?

bi Hoe groot is de traite van Londen op Amsterdam?

«) Welken prijs betaalt Amsterdam voor 1 KG fijn goud, als hij 1 #/oo renteverlies in rekening brengt? (1 oz — 31,09815 G )

Sluiten