Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedrag ! Vervaldagen ! NAMEN I -g'

der leverbare der dek l koers

stukken. coupons. | FONDSEN. £

STAATSLEENINGEN.

Duitschland.

RM 200—10000 1 Jan.-l Juli Rjjksleening 3 83"/

» 200 — 10000 1 April-1 Oct. dito 3 g415/

„ 500 — 3000 1 Mei-1 Nov. Baden 1900 «1 — 16

n 500 — 5000 „ „ Bremen I899 31 __

„ 500 — 5000 1 April-1 Oct. dito 1902 3 —

» 500 — 5000 1 Jan.-l Juli Hamburg 1900 4 10013/

> 200 — 1000 , „ Pruisen, Consols 31 94 16

„ 2000—5000 „ „ dito dito 3I 94

» 200-5000 1 April-1 Oct dito 1890—1901 3 843'

„ 500 — 5000 31 Maart-30 Sept Saksen 1896—1899 3 825/g

Finland.

RM 500 — 2000 | 1 Juni-1 Dec. Staatsspoorwegleening 1889 3^ 74

Frankrijk.

fr 100-100000j lt 14 17 110 Bewijzen van Inschrijving in het

Grootboek 3 —

Hongarije.

£ 50 — 100 ! 1 Jan.-l Juli. Goudleening 1881 — 1893 4 9is/

Kr 100 — 1000 j 1 Juni-1 Dec. Obligatiën 1892—1908 4 913/

» 2000 » » dito 1892-1908 4 913/!

1 5000 — 10000 „ „ dito 1892 — 1908 4 —

, 500—1000 1 Jan.-l Juli. dito 1897 31 _

t 20 — 500 , „ Belastingvrije Goud Obligatiën 1895 3 —

Italië.

Lr 500 1 Jan.-l Juli. Obligatiën 1890 5 —

» 100 — 100000 , „ Bewijzen v. inschrijving 1862 1881 3} 97

, 200—2000 „ , Cert. Adm. Lamaison & Bouwer 3| —

Noorwegen.

£ 20 — 100 1 Febr.-l Aug. Obligatiën 1888 3 83

Oostenrijk.

1000 1 Febr.-l Aug. Obligatiën in Papier 1868 5 97

, 1000 1 April-1 Oct. dito in Zilver 1868 5 98'/

Kr 2000 1 Jan.-l Juli. Belastingvrije Kronenrente 4 91 ui

» 2000 1 Maart-1 Sept. dito dito 4 94U/

, 2000 1 Mei-1 Nov. dito dito 4 9411

GF1200 —1000 1 April-1 Oct. dito in Goud 1876 — 1893 4 965/ 1 F1 200 — 5000 1 Jan.-l Juli. Lemberg-CzernowitzJassy Spoorw.

„ „ Obligatiën 4 97s/a

Kr _00 —10000 , „ Lokaal Spw. Maatschappij Prior. Obl. 3 77

Sluiten