Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedrag Vervaldagen NAMEN o

der leverbare der der S Koers,

stukken. coupons. FONDSEN. < P

STAATSLEENIN6EN.

GR 625 lt 14 17 110 Goudleening 1894 34 —

3125 | , , dito 1894 s\

& 100 1 Mei-1 Nov. dito 1859 3 68

„ 1000 , „ dito 1859 3 —

GR 125 14 Juni-14 Dec. Oblig. (Gr. Russische Spwmjj.) 1880 3 07ls/16

» 625 „ „ dito dito dito 1880 3 fi87'16

* 125 — 625 15 Juni-15 Dec. dito (TranscaucasischeSpw.) 1882 3 08a/8

„ 125 15 Jan.-15 Juli Goudleening 1889 3 64 '/8

125 lt 14 17 110 dito 1891 3

<i 625 „ „ , „ dito 1891 3

„ 125 — 625 „ „ „ „ dito 2e Uitgifte 1894 3

„ 125 Ij, 1B 18 lu | dito 1896 3

„ 625 „ , „ , dito 1896 3 —

„ 3125 „ „ „ , I dito 1896 3

Servië.

fr 500 — 5000 13 Jan.-13 Juli Obligatiën 1895 |4 737/8

Spanje.

Ps 1000 — 6000 lt 14 110 Buitenl. Perpetuëele Scliuld 1881 4 90

„ 12000-24000; „ , „ „ dito dito 1881 j 4

„ 500 — 25000 „ „ „ „ Binnenl. Perpetuëele Schuld 1882 j 4 69

Turkije.

fr 500 — 2500 14 Maart-14 Sept. Geconsolideerde Goudleening 1890 4 833/4

„ 500 1 Jan.-l Juli j Obligatiën met Spec. Gar. 1894 4 91

„ 500 — 2500 14 Jan.-14 Juli I Obligatiën 1902 |4 89

„ 500 — 2500 1 Mei-1 Nov. ; Obligatiën 1903 4 84

„ 500 14 Maart-14 Sept.1 Geünificeerde Schuld 1903:4 87 '/2

„ 2500 „ „ i dito dito 1903 ; 4 87*/2

„ 500 — 2500 1 Maart-1 Sept. j Obligatiën 1905 4 80

, 500 — 2500 „ , : Bagdad Spoorweg le Serie 1904 4 833/a

Zweden.

£ 100—1000 15 Febr.-15 Aug. Obligatiën 1900 ] 4 1011/*

RM 500 — 5000 1 Maart-1 Sept. dito 1890 3^ —

£ 20-100 1 April-1 Oct. dito 1895 3^ -

Zwitserland.

fr 1000 j 30 Juni-31 Dec. i Staatsspoorwegen Serie A — K Oblig. 3| 93

AFRIKA.

Egypte.

£ 20—100 1 Mei-1 Nov. ] Obligatiën 1876 14 1013/16

„ 20 — 100 15 April-15 OctJ Preferente Leening 1890 3^ —

Sluiten