Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedrag Vervaldagen j NAMEN 1 c

der leverbare [ der ' der 1 Koers,

stukken. j coupons. ; FONDSEN. £

INDUSTRIEELE EN FINANCIEELE ONDERNEMINGEN.

_ .

f 500—1000 1 Mei-1 Nov. Arnhemsche Hyp. Bank Pandbr. ! 4^

, 500—1000 | „ „ dito dito dito 4 98'/2

„ 500 — 1000 , „ dito dito dito 3^ 90

„ 1000 1 Jan.-l Juli Bataafsche Hyp. Bank 1'andbr. 4 981/4

„ 500—1000 , , dito dito dito SX 89

n 500—1000 1 Mei-1 Nov. Centrale Hypotheek Bank Pandbr. 100

„ 500—1000 „ „ dito dito dito dito 4 98'/,

> 500 — 1000 „ , Dordrecbtsche Hyp. Bank Pandbr. 4 973/8

„ 500 — 1000 1 Febr.-l Aug. Eerste Hyp. Bank met of zonder

Levensverz. Pandbr. 4 98

„ 500 — 1000 1 Jan.-l Juli Eerste Ned. Hyp. Briefbank Alge-

meene Hyp.-brieven 4 993/4

„ 500 — 1000 , „ Eerste Ned. Scheepsv. Mpij. Pandbr. 4| 1007/g

, 500—1000 , „ Friesch-Gron. Hyp-Bank Pandbr. j 4 100!/2

, 500—1000 , „ dito dito dito j 3^

» 500—1000 i „ „ Generale Hypotheek Bank Pandbr. !4

, 1000 | divid 's Grav. Hyp.-Bank Serie B. Aand. :

„ 500—1000 1 Jan.-l Juli dito dito Pandbr. j 4^ —

, 500—1000 „ „ dito dito dito 4 99'/2

„ 500—1000 „ „ j dito dito dito 3^ 893/4

„ 500 — 1000 „ , Groningsche Hyp.bank Pandbr. 4

, 500 — 1000 „ „ Haarlemsche Hyp.bank Pandbr. 4 100

„ 500—1000 „ , dito dito dito 3^

„ 400 divid. Holland Bank Aand. ÏOO1/^

, 500—1000 1 April-1 Oct. dito Pandbr. 4^ 101

„ 1000 divid. Holland La Plata Hyp.bank Aand.1 108

„ 1000 1 April-1 Oct. dito dito Pandbr |5 lOl1/^

„ 1000 1 Jan.-l Juli dito dito Pandbr. 4^ 97

„ 500—1000 1 April-1 Oct. Holl.-Geld. Hyp.bank Pandbr. 4 97

, 500—1000 1 Jan.-l Juli HollandscheHypotheekbank Pandbr. ! 4^ —

„ 500—1000 , , dito dito dito 4 923/8

„ 1000 „ „ dito dito met Premie 3i

, 1000 „ , dito dito zonder Premie 3| 875/s

, 500 — 1000 2 Jan.-l Juli Holl Scheepsverband Mpjj. Pandbr. 5 102

, 500—1000 , „ dito dito dito 4^ 1001/»

„ 1000 1 Jan.-l Juli Hypotheekbankv.Nederland Pandbr. 4 9872

„ 1000 „ , dito dito dito : 34 90

„ 500—1000 „ , Insulaire Hypoth.bank Pandbr. 101

„ 500 — 1000 1 Mei-1 Nov. dito dito dito 4 99

„ 500 — 1000 1 Juni-1 Dec. Intercomm. Hypoth.bank Pandbr. 4^ —

, 500—1000 1 Mei-1 Nov. dito dito Ser. A dito 4 98

, 1000 1 Jan.-l Juli Kennemer Hypoth.bank Pandbr. 4^ —

„ 500—1000 „ „ dito dito dito 4 —

, 500—1000 1 April-1 Oct. Maas Hypotheekbank Pandbr. 4 99

„ 500 — 1000 1 Jan.-l Juli Maastrichtsche Hyp.bank Pandbr. ; 4^ 101

Sluiten