Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| , -- — ~

Bedrag Vervaldagen NAMEN ei

der leverbare der DEH h Koers,

stukken. j conpons. j FONDSEN. j ^

INDUSTRIEELE EN FINANCIEELE ONDERNEMINGEN.

i ~1

f 500-1000 1 Jan.-l Juli Maastrichtsche Hyp.bank Pandbr. 4 100

500-1000 » n 1 dit0 dito dito 94,,

500—1000 „ , Mij. v. Hyp. Cred.in Nederl. Pandbr. 4 98l/2

500-1000 » » I dito dito met divid. 3^ 91

1000 » d'to d'to zonder divid. 3Ï 89

" 500—1000 ; " » Nationale Hypotli.bank Pandbr. 4$ 102

l 500-1000 i „ „ dito dito dito 4 101%

„ 500—1000 „ „ dito dito dito 3£ 97 /4

500-1000 , dito dito dito 3 -

500—1000 „ , i Nationaal Scheepsverband Pandbr. 4£ 99'/2

500 — 1000 1 Mei-1 Nov. Nederl. Amerik. Hypoth. Bank te

Uithuizen Pandbr. 4£ 101

1000 divid. Nederl. Amerik. Land-Mij. Aand. —

" 500-1000 1 Juni-1 Dec. dito dito Pandbr. 4 993/4

" 500-1000 I 1 Jan.-l Juli Ned. Hyp.bank Veendam Pandbr. 4 100

' 500—1000 | „ „ dito dito dito 3$ 93

500-1000 1 Febr.-l Aug. Ned. Hyp. en Pandbr.bank Pandbr. | 4

500-1000: 1 Jan.-l Juli Ned.-Ind. Hypotb. Bank Pandbr. j 4 100

500-1000 1 Mei-1 Nov. Ned. Scheeps Hypoth.bank Pandbr. 4^ 100%

1000 divid. Ned. Zuid-Afr. Hypoth.bank Aand. -

1000 1 Jan.-l Juli dito dito Pandbr. 4% 98%

1000 .. » dito dito Ser.C dito 4 91

_ 1000 l , i Nieuwe Ned. Hypoth.bank Par.dbr. 4^ —

500-1000 „ i dito dito dito 4 99

500 — 1000 „ » Nieuwe Rotterd. Hyp.bank Pandbr 4 991/..

" 500-1000 „ , Noordelijke Hypoth.bank Pandbr. 4 98

" 500-1000 „ , dito dito dito 3$ 85

500—1000 „ , N.-Hollandsch Grondcred. Pandbr. 4

" 500—1000 „ , dito dito dito 34 -

500-1000 „ , N.-Ned. Hyp.bank Ser. B Pandbr. 4^ 100%

" 500-1000 „ , dito dito Pandbr. 4 99

50—600 divid. North-Western & Pac. Hyp.bk. Aand. 179%

" 500-1000 1 Maart-1 Sept. dito dito Seriën I-II Pandbr. 4£ 101%

" 500-1000 1 Juni-1 Dec. duo dito serie B-P Pandbr. 4 96%

_ _ dito dito Bew. van deelg. in

35 °/0 d. overwinst. f 75,50

500-1000 ! 1 Mei-1 Nov. Ond. Hyp.bank v. Ned. te Arnhem

met uitkeering Pandbr. 4 99%

250 — 1000 » » ! dito dito dito dito 3^ — , 500-1000 ; 1 Jan.-l Juli Ond. Nederl. Hyp.bank te Gron. m.

winstaandeel Pandbr. 4 98

400 divid. Oost. Hyp. Bank Preferente Aand. —

\ 500—1000 1 Jan.-l Juli Oranje Nassau Hyp.bank Pandbr. 4^ —

„ 500-1000 „ , dito dito dito 4 99

500—1000 . , dito dito dito 3£ -

Sluiten