Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1458) 50 ïheissloten 4 °/0 a 158^ ?

1459) 25 Oostenrijksche loten 1860 5 °/0 a 150'?

1460) 40 loten Keulen Minden 1871 3^ #/'0 a 133£?

1461) 30 Russische loten 1866 5 °/0 a 324?

Bepaal op 4 December het inkoopsbedrag van ƒ75000 Nat. Werk. Schuld 3 °/0 op elk der volgende plaatsen:

14621 Parjjs, koers 99,70, courtage 1 °/00 (van de contante waarde).

1463) Brussel, koers 99,80, courtage 1 °/00 (van de contante waarde).

1464) Londen, koers 98, courtage °/0 (van de nominale waarde). Bepaal op 13 September den verkoopsprijs van flo/w 48000 Oostenrijksche

goudrente 4 °/0 op elk der volgende plaatsen:

14651 Amsterdam, koers 10IJ, courtage ^ °/0.

1466) Berlijn, koers 102,50, courtage ^ °/00 (van de nominale waarde).

1467) Londen, koers 102-J^, courtage -jV °/o-

1468) Parijs, koers 104£, courtage 1 °/00.

146») W e e n e n, koers 122, courtage ^ °/0 0 l van de koersw. zonder rente). Bepaal op 1 Jlei den inkoopsprijs van 100 obligatiën Fransch-Oostenrijksche-Sp. 3 °/0 op elk der volgende plaatsen:

14701 Berlijn, koers 95,40, courtage ^ °/oo-

1471) Amsterdam, koers 90, courtage £ #/0.

1472) Brussel, koers 476,50, courtage 1 °/00 (van de contante waarde).

1473) Parijs, koers 477, courtage 1 °/00.

1474) Weenen, koers 434, courtage ^ °/ooN.B. De stukken zijn groot fr 500.

Wat is op 19 Februari de verkoopsprijs van K olw 50000 Oostenrijksche belastingvrije rente, 4 °/0 1 Jan./l Juli, op elk der volgende plaatsen:

1475) Amsterdam, koers 100^, courtage ^ °/0o^

1476) Ant werpen, koers 99,30, courtage 1 °/00 (van de contante waarde) ?

1477) Berlijn, koers 99,90, courtage ^ °/00?

1478) Brussel, koers 100,20, courtage 1 °/00?

1479) H amburg, koers 99,60, courtage ^ °/oo (van <*e nominale waarde)?

1480) Londen, koers lOOf, courtage jV°/o?

1481) Parijs, koers 100,30, courtage 1 °/00?

1482) .■Weenen, koers 99,70, courtage -J-0/00?

1483) Berlijn. Wat is op 15 Januari de contante waarde van 7? 6000 Rusland Binnenlandsche 1894 4 °/0 a 100?

1484) Amsterdam. Wat betaalt men op 15 Januari voor het in No. 1483 genoemde fonds a 99£ franco provisie?

1485) Frankfort verkoopt op 30 Juli G R 2500 geconsolideerde Rusland (bij Rothschild) 1889 4 °/0 a 99,80 met £°/00 courtage ivan de nominale waarde). Hoe groot is het netto provenu? (G L' 125 = EM404).

1486) Weenen koopt op 23 October 15 ïheiss-loten 4 °/0 a 155 met ■^°/00 courtage. Hoe groot is het inkoopsbedrag?

Sluiten