Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1487) Parjjs. Bepaal op 17 November het inkoopsbedrag van 75 aandeelen Banque Impériale Ottomane a 760, courtage 1 °/00. (Nominale waarde fr 500, gestort 50 °/0).

1488i P a r ö s. Bepaal op 20 Juni het verkoopsbedrag van fr 3000 Fransche rente 3 °/0 a 102,95 f.c. met de gebruikelijke courtage voor tijdaffaires.

1489) We enen. Wat betaalt men op 17 April voor 25 Oostenrjjksche loten 1860 5 °/0 a 139,50 met ^ °/#0 courtage?

1490i Frankfort. Wat is op 4 Augustus de contante waarde van 1500 goudpesos Argentijnsche leening 1887 5 °/0 a 83,55?

1491) Berlijn. Wat is op 18 Juli de contante waarde van 50 aandeelen Fr. Oost. Sp., ieder groot fr 500, è, 144,10?

14921 Amsterdam. Hoeveel zal de koers der 5 °/0 Mexico, binnenlandsche schuld in dollars, op den vervaldag der rente stijgen door het afsnijden van den halfjaarlijkschen coupon, als deze betaalbaar is a ƒ1.05 per $?

1493 Amsterdam. Hoeveel zal de koers der 5 °/0 Oostenrijksche loten 1860 op den vervaldag der rente door het afsnijden van den coupon stijgen, als de couponkoers f 50,25 bedraagt?

14941 Amsterdam. Wat betaalt men op 17 September voor flo/ui 5000 Oostenrijksche oblig. in zilver, 5 °/0 rente 1/4, 1/10, a 101, als de October-coupon ontbreekt en de kooper er genoegen mee neemt, dat deze hem vergoed wordt a ƒ50,20? Courtage ^ °/0.

1495) We en en. Bepaal op 4 Mei den inkoopsprijs van fl olw 2000 Oostenrijksche oblig. in papier, 5 °/0 rente 1/2, 1 8, a 101,40, als de Augustus-coupon ontbreekt en de kooper goedvindt, dat de verkooper hem de ontbrekende rente vergoedt? Courtage ^ °/oo-

1496) We en en koopt op 5 Mei flolw 5000 Oostenrijksche oblig. in goud 4°/0, waaraan de October-coupon ontbreekt, a 122,50, op voorwaarde dat de ontbrekende coupon vergoed zal worden a K olw 19,10 per Napoleon (fl 8 goud). Hoe groot is de inkoop, als de courtage ^0/0o bedraagt?

14971 Amsterdam. Wat is het netto provenu van 10 coupons, behoorende bij de stukken van £ 100 der 4 °/0 Oblig. Rusland 1867/69, a ƒ1,905 per roebel goud, provisie £°/0?

1498i Amsterdam verkoopt met £ °/0 provisie:

14 coupons 5 #/0 Oostenr. papierrente (van de stukken, groot fl ojw 1000) a 50,125; 25 cs 4 °/0 Theissloten a ƒ50,125 ; 5 c» 3 °/0 Rusland 1859 (van de stukken, groot £ 100, £ 1 = GR 6,30) a ƒ1,905 (per roebel goud); 16 c9 4 °/0 Gr. Russ. Sp. 1898 (van de stukken, groot G R 500 = fr 2000) a ƒ 48 (per fr 100); 12 cs 4 °/0 Rusland Binnenlandsche 1894 i van de stukken, groot jR 1000) a ƒ1,28 (per roebel) onder aftrek van 5 °/ft rentebelasting. Hoe groot is het netto provenu?

1499i Amsterdam. De 4 °/0 obligatiën Gr. Russ. Sp. 1898, groot G R 500 = £80 — fr 2000 — RM 1608 = ƒ944, hebben coupons,

Sluiten