Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verkoopskoers 32£ °/0

Rente 15/d è. 3 °/0 ^ ,

33 °/0

Inkoopskoers 30£ #/0

Rente 195/d a 3 °/0 . . . . 1| »

31i°/o

Af J rente 30/d a 3 °/0. . . fa ,

31H -

Itfr "U

Courtages. ... £ »

Winst I^rt °/o

£ 10000 — f 120000 a 1^ °/0 -f 1425,-.

Ook als volgt had men de berekening kunnen inrichten:

Verkoop.

£ 10000 = f 120000 a 32£ °/0 ... f 39450,-

Rente 15 d a 3 °/0 150,-

f 39600,-

Courtage ^ïï °/„. . . . 75,—

f 39525,—

Inkoop.

£ 10000 = f 120000 a 30£ °/0 . . . f 36150,-

Rente 195/d a 3 °/0 1950,—

Courtage fa °,0 . . . , 75,—

f 38175,—

Af i rente 30/d k 3 °/0 75.-

„ 38100,—

Winst. . . f 1425,—

De makelaar geeft over de voorgaande speculatie de volgende nota's at, die uit het bovenstaande gemakkelijk verklaard worden:

Amsterdam, 16 Juni 1903. Gekocht, tot 16 Juli in koopers keuze met } rente tot 16 Juli a.s.:

£ 10000 3 o/0 Portugal k 30£ °/0 . . . f 36150,Courtage 1^ °/0 • • • » 75,—

f 36225,—

Sluiten