Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als hij nu £ 11/„ courtage (van de nominale waarde) zoowel voor den inkoop als voor den verkoop betaalt, en do koers van den Mei-coupon f 21,— per obligatie van £ 75 bedraagt, hoeveel heeft hg dan gewonnen?

1548) Amsterdam betaalt 18 April \ % premie voor £ 4000 Ecuador 1 %> rente 1/5, 1/11, in koopers keuze te leveren tot ultimo Juni a 19^. Als h\j 14 Juni de stukken opvraagt en verkoopt ^ 21^, hoeveel heeft hij dan gewonnen ? Courtage voor in- en verkoop telkens TV % (v&n de nominale waarde). Het fonds is noodlijdend, inaar de rente is niet in den koers begrepen.

15491 Amsterdam koopt op 16 October £ 10000 Ecuador 1 u/r, rente 1/5, 1/11, a 20£, in koopers keuze te leveren tot 16 November, met ^ rente. Hij laat deze stukken opvragen en verkoopen op 16 November a 22£ en betaalt -fe°/0 courtage (van de nominale waarde), zoowel voor den inkoop als voor den verkoop. Hoeveel wint hij? Het fonds is noodlijdend, maar de rente is niet in den koers begrepen. 1)

1550) Amsterdam koopt 26 Augustus R 12000 Rusland 2e Oosterleening 5 %, rente 13/1, 13/7, a 57^, in verkoopers keuze te leveren tot ultimo October, en geniet daarvoor 1 °/n premie. Als de verkooper 16 October de levering aanzegt en de koers tot 49-J gedaald is, hoeveel is er dan verloren? 1 R — f2. 2)

1551) Amsterdam koopt op 16 November £ 2000 Chineesche obligatiën in zilver 7 %> rente 1/5, 1/11, a 84| contant en verkoopt ze op ultimo December fixe a 84|, telkens franco provisie. Om den inkoop te dekken, wordt op deze fondsen een prolongatie gesloten van f 18000 a 4 %• Hoeveel percent is er met eigen kapitaal verdiend?

1552) Berlijn koopt 100 Oostenrijksche Credit-Actiën, in koopers keuze te leveren tot ultimo Februari, a 226^/2^ (d. w. z.: hij neemt de fondsen ü 226J % of hij verbeurt een premie van 2£ °/n). Daar de koers voortdurend daalt, verkoopt hij 200 stuks a 222£ op ultimo Februari fixe. Hoe zal hij handelen, als de koers op den genoemden datum bedraagt: a) 221; b) 224? Courtage £°/OÜ; nominale waarde van een Credit-Actie fl o/iv 160; 1 fl o\w — RM 1,70.

15531 We en en betaalt op 15 Februari K o/w 12,50 per stuk, om over 8 dagen 500 Credit-Actiën a K o/w 719 te kunnen opvragen. Bij het sluiten der beurs is er neiging tot daling, om welke reden lig 200 stuks a 719 verkoopt; den volgenden dag koopt hij 200 a 714; op 17 Februari verkoopt hij 300 a 726; op 18 Februari koopt hij 300 a 720; eindelijk vraagt hij op 22 Februari de eerste 500 stukken op en

') Examens van „Mercurius" (thans „Federatie"-examens). — Dit fonds is uit de koerslijst verdwenen.

2) Eindexamens Handelsschool. Dit fonds is thans uit de prijscourant verdwenen.

Sluiten