Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 £, over 3 maanden betaalbaar, tengevolge van de rentevergoeding, die hij te Londen geniet, niet meer dan BM 20,22, terwijl een 3/m wissel BM 20,27 per £ zou kosten. Hamburg kiest dus de remisie in k/z papier.

391) Rotterdam heeft fr 10000 contant van Parijs te vorderen en kan trekken a 48,15 per k/z of a 47,55 per 3/m. Welke traite zal Botterdam kiezen, als de rentevergoeding in het laatste geval 5 °/0 bedraagt?

3/m koers = 47,55 bij 3/m disconto a 5°/0 = 0,595 k/z koers = 48,145

De 3/m traite brengt f 47,55 per fr 100 of, wat op hetzelfde neerkomt, ƒ48,145 per fr 100 k/z op. Zg is dus minder voordeelig dan de traite in kort-zicht, hoewel het verschil zeer gering is.

392) Berlijn heeft te Amsterdam een vordering van ƒ20000 per 2/m en kan trekken a 167,45 per 2/m of a 168,30 per k/z. Van welke traite zal Berlijn gebruik maken, als Amsterdam in het laatste geval 4 % rente in rekening brengt ?

k/z koers 168,30 af 2/m disconto a 4%= 1.12 2/m koers = 167,18.

Trekt Berljjn in kort-zicht, dan ontvangt hij voor ƒ100 een som van BM 168,30 of, wat op hetzelfde neerkomt, voor ƒ100 2/m een som van BM 167,18. Daar hij nu voor een 2/m traite RM 167,45 per ƒ100 ontvangt, is de laatste voordeeliger.

§ 396. Vraagstukken.

1569) Hamburg moet te Amsterdam ƒ3000 contant betalen. De koersen staan als volgt genoteerd: 169,80 per k/z, 168 per 3/m, disconto 3 %. Hoe zal Hamburg remitteeren ?

1570; Amsterdam heeft van Londen contant te vorderen en kan trekken a 12,06 per k/z of a 12 per 2/m. Van welke traite zal Amsterdam gebruik maken, als Londen 4 % rente vergoedt ?

1571) B e r 1 ij n is te Londen £ 100 per 3/m schuldig en kan a 20,40 per k/z of a 20,18 per 3/m remitteeren. Van welken koers zal Berlijn gebruik maken, als Londen 4 u/n rente vergoedt?

15721 Rotterdam heeft een contante vordering op Hamburg en kan trekken a 59,05 per k/z of a 58,20 per 3/m. Voor de 3/m traite ontvangt hij van Hamburg een vergoeding van 4"/0 in rekening-courant. Welke koers is voor Rotterdam de voordeeligste ?

1573) B e r 1 ij n heeft te Rotterdam een vordering van ƒ 9000 per 2/m en kan a 168,55 per k/z of a 167,65 per 2/m trekken. Van welke traite zal Berlijn gebruik maken, als Rotterdam 3^% rente in rekening brengt?

1574) Amsterdam is te Frankfort in kort-zicht schuldig en kan een

Sluiten