Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Londen.

f x — l £ 2/m £ 2/m 100 = 99$ £ k/z „ k/z 1 = 25,15 fr contant fr contant 100 =: 48 gulden ƒ x = ƒ12,01 Directe koers = . 12,—.

Koopt Amsterdam nu 2/m wissels op Londen te Parijs a 25,15 per k/z met 3 °/0 disconto, en dekt hij daarbfl de laatstgenoemde plaats met een directe remise £t 48 per k/z, dan kost hem elk £ 2/m ƒ12,01. terwjjl hij aan eigen beurs 1 £ 2/m voor ƒ 12,— kan koopen. Wissels op Londen zjjn te Par\js dus duurder dan te Amsterdam, en daarom kan Amsterdam geen gebruik maken van de tusschenkomst der vreemde plaats.

Weenen.

f x — 100 K ojw 3/rn Ko/w 3/m 100 =99 „ k/z

„ k/z 100 = 104£ fr contant fr contant 100 = 48 gulden fj. - f 49,72 Directe koers = „ 49,75.

Koopt Amsterdam 3/m wissels op Weenen te Parijs a 104f per k/z met 4 #/0 disconto, en dekt hij daarbij de laatstgenoemde plaats met een directe remise a 48 per k/z, dan kost hem elke Ko/w 100 3/m ƒ49,71, terwijl hij aan eigen beurs ƒ49,75 per Ko/tv 100 3/m moet betalen. Wissels op Weenen kunnen dus met voordeel te Parijs gekocht worden, omdat ze er goedkooper zyn.

Beide gevolgtrekkingen zijn ook reeds uit de berekeningen in § 399 afgeleid.

397) Amsterdam vindt de vólgende koersnotecringen:

tc Amsterdam te Hamburg Hamburg 59,10 per kje Londen 12,08 „ k/t 20,40 per k/z

Parijs 47,50 „ 2/m 80,30 „ 8/m en 4 °/0.

Wélke wissels zal hij te Hamburg duurder kunnen verkoopen dan aan eigen beurs '?

Londen.

ƒ x = 1 £ k/z £ k/z 1 = 20,40 MM contant HM contant 100 = 59,10 gulden fx- f 12,06 Directe koers = , 12,08.

Sluiten