Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

465

De verkoop te Londen levert dus fr 2,35 per KG. winst op.

40(1) Berlijn kan JJuitseh goudgeld te Amsterdam verkoopen a f 1648,

waarbij 1000 Doppelkronen een gemiddeld gewicht hebben van 7 96 KG

en op een gehalte van 0,899* gesteld worden, terwijl de onkosten van

tnetaaliervoer in 7 geheel 1* »/0# bedragen. Ook kan hij het te Parijs

plaatsen a fr 3091,58 (per KG bruto) met 2 °/00 onkosten. Wat is

voor hem hef voordeeligst, als hij noteert: Amsterdam k/e 169,90 Paras klz 81,40? 'tv

Bepaalt men met behulp van de gegeven goudprijzen de pariteit van Berlijn op elk der genoemde plaatsen, dan vindt men:

Amsterdam. pakijs

RM x - 100 gulden k/z HM x = 100 francs k/z

gulden et. 1648 = 1 KG fijn fr 3091,58 = 1 KG bruto

KG fijn 8995 = 10000 , bruto KG bruto 7,96 = 20000 RM

■ bnit° 7'96 = 20000 X* BM x = RM 81,27

RM x — RM 169,49B Onkosten 2 °/ zr 0 16

O*.*,„4 0,25. "• SM 8l 4S

RM 169,75 direct „ 81.40

direct „ 169,90

Verkoopt Berlijn goud te Amsterdam, dan verkrijgt liij daar een vordering waarvan elke ƒ100 hem op RM 169,496 te staan komt; dit bedrag wordt door de onkosten verhoogd tot RM 169,75. Daar hij nu deze vordering kan innen met een traite, die hem RM 169,90 per ƒ100 opbrengt, kan hij goud met voordeel te Amsterdam verkoopen.

Verkoopt Berlijn goud te Parijs, dan kost hem de vordering, die hij daar verkrijgt, RM 81,27 per fr 100, welke prijs door de onkosten gebracht wordt op RM 81,43 per fr 100. Deze vordering kan hij innen met RM 81,40 per fr 100, zoodat hij goud niet zonder verlies te Parijs plaatsen kan.

§ 407. Vraagstukken,

1615) Amsterdam kan bij de Nederlandsche Bank goud verkoopen a ƒ 1648. Kan hij Duitsch goudgeld invoeren, in de onderstelling, dat het volwichtig is, als de koers op Duitsche bankplaatsen 59 is en de onkosten van invoer £ #/o bedragen?

1616) Amsterdam voert Duitsch goudgeld in, en vindt voor het gemiddelde gewicht van 1000 Doppelkronen 7,957 KG. Hij plaatst het bij de Nederlandsche Bank, die het gehalte op 0,8996 en den prijs op ƒ 1648 stelt. Maakt hij winst of verlies, als hij den inkoop dekt met een remise a 58,90 per k/z en de onkosten in 't geheel 2°/00 bedragen? Twee oplossingen.

1617) Amsterdam koopt te Parijs goud in baren a 1 »l00prime en dekt

Knapper, Handelsrekenen, 8e druk. 30

Sluiten