Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derhalve:

gulden contant x 100 gulden nominaal

, nominaal 1—2 pesetas „

pesetus n 25,20 1 £ ,

£ „ 100 = 90^ „ i koers te L. incl rente ct.)

„ contant 1 = 12,05 gulden contant

x = 86,55 °/0.

af 62/d rente 4 °/n = 0,69 ,

Parikoers = 85,86 °/„ of 85£ •/• bijna-

Ook als volgt kan men de berekening inrichten: ')

gulden contant x = 100 gulden nominaal

„ nominaal 1=2 pesetas „

pesetas , 24000 = 952,3 £ „

£ , 100 = 90^ „ contant

„ contant 1 — 12,05 gulden „

x = 86,54 %,.

af 62/d rente a 4 °/0 = 0,69 ,

Parikoerts = 85,85 °/0.

Amsterdam kan dus te Londen verkoopen en heeft dan £ °/0 tot dekking van onkosten.

415) De koers van Oostenrijksche obligatiën in goud 4°/0 is op 3 December te Parijs 105, te Londen 104, terwijl de zichtkoers van Parijs op Londen 25,20 bedraagt. Hoe kan Parijs van deze gegevens gebruik maken ?

Op beide plaatsen wordt het fonds genoteerd in percenten met inbegrip van de loopende rente. Te Londen is flojw 10 = 1 £ en te Parijs 1 fl olw = fr 2,50. Men heeft dus:

fr contant x = 100 fr nominaal

„ nominaal 2,50 = 1 // ojw „

fl ojw „ 10 = 1 £ ,

£ , 100 = 104 „ contant

„ contant 1 = 25,20 fr „

x = 104,83 °/0.

Parijs kan derhalve te Londen koopen, mits de onkosten minder dan 0,17 0 0 bedragen.

§ 411. Wat de arbitrage in coupons betreft, deze verschilt weinig van de wisselarbitrage. Een enkel voorbeeld zij daarom voldoende.

') Zie de noot op de vorige bladzijde.

Sluiten