Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16401 Amsterdam noteert 1 November Doitschland 3 °/0, 1/1, 1/7. 97|, Londen k,<z 12,06. Te Londen is de koers van dit fonds 98. Kan Amsterdam te Londen koopen of verkoopen?

1641 Amsterdam. Oostenrijksche belastingvrije kronenrente, 4 °/0 1/1, 1/7, staat 16 April te Weenen 101,80; welke koers te Amsterdam komt met deze noteering overeen, als Weenen 3/m genoteerd is op 49)50 met 4 #/0 disconto?

1642i Amsterdam. Op 1 Juli staan 4 °/0 Oostenrijksche obligatiën in goud te Frankfort 104. Wat is de parikoers voor Amsterdam, waar de koers van Frankfort k/z 59,10 bedraagt?

1643i Amsterdam. Op 1 Juni noteert Frankfort 4 #/0 Rusland 1880 101,80. Wat is de parikoers voor Amsterdam, als hier k/z wissels op Frankfort genoteerd staan op 59,10? Te Frankfort wordt de conpon op 1 Mei afgesneden. Te Amsterdam is de nominale waarde van 1 stuk GR 125, te Frankfort 11M 406,25.

1644i Amsterdam noteert 1 Augustus Rusland 4 °/0 1867/1869 102£ en Berlijn k/z 59,10; te Berlijn is de koers van dit fonds 101,50. Zal Amsterdam te Berlijn moeten koopen of verkoopen? Op beide plaatsen wordt het fonds in £ verhandeld.

16451 Hamburg noteert 30 Juni Londen k/z 20,40, Lombarden 30. Te Londen is de koers van dit fonds 6f. Hoe kan Hamburg van deze gegevens gebruik maken? Te Hamburg is de koers in percenten. Elk aandeel is /r 500 nominaal, waarbij fr 100 zr HM 80. De interest a 4 °/0 moet afzonderlijk, van 1 Januari af, vergoed worden. Te Londen is de koers in £ per stuk zonder rentevergoeding.

16461 Frankfort vindt 1 September de volgende noteeringen voor Oostenrijksche belastingvrije kronenrente, 4 °/0 1/1, 1/7; aan eigen beurs 100,10, te Amsterdam 100^, te Londen 100$, te Parijs 101,15, te Weenen 99,95. Waar zal Frankfort koopen, waar verkoopen, als hij de volgende wisselkoersen noteert: Amsterdam k/z 169,40, Londen k/z 20.40, Parijs k/z 80,75 en Weenen k/z 85,05?

1647) Amsterdam vindt 16 September Italië 3$°/0: aan eigen beurs 96$ en te Parijs 102. Zal Amsterdam te Parijs koopen of verkoopen, als de koers voor zichtwissels op Parijs 47,90 bedraagt?

1648i Weenen noteert 1 Juli: papierrente Februari (4£°/#) 100,60. Te Amsterdam is de koers van dit fonds 101^. Hoe zal Weenen zich deze koersen ten nutte maken, als Amsterdam zicht 199,— bedraagt?

1649) Weenen noteert 30 Augustus Staatsbuhn-Actiën Kow 691, zichtwissels op Duitsche bankplaatsen 117,60 en op Parijs 95,20. Te Berlijn is de koers van dit fonds (Franeosen) 147 °/0, te Parijs fr 740. Hoe kan Weenen van deze koersen gebruik maken? Te Weenen wordt van af 1

Sluiten