Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Januari 5 °/0, te Berlijn 4 °/0, te Parijs geen rente vergoed. Alle noteeringen gelden per aandeel van fr 500. Zie de noot bij voorbeeld 370 van S 376.

1650) Parijs noteert op 16 September: Oostenrijksche goudrente, 4 °/0 1/4, 1/10, 103,30 °/fl. Te Londen is de koers van dit fonds 102 °/#, te Berlijn 102,10 °/0, te Amsterdam 101. Verder noteert Parijs de volgende wisselkoersen: Londen zicht 25,20, Berlijn zicht 123|, Amsterdam zicht 209-jJf. Hoe kan Parijs zich deze koersen ten nutte maken?

1651) Londen vindt op 3 December de volgende noteeringen aan eigen beurs: 3 °/0 Fransche rente 102$ °/0 en Lombarden £ 7J per stuk; te Parijs: 103,20 °/o en fr 190 per stuk; te Amsterdam: 99 en Lombarden niet genoteerd. Kan Londen op de beide andere plaatsen koopen of verkoopen, als de koers voor zichtwissels op Parijs 25,20, op Amsterdam 12.1^ bedraagt?

1652) Frankfort vindt op 3 December de volgende noteeringen:

te Frankfort, te Amsterdam.

°/0 Spanje Buitenl. Schuld 1881. . . . 89,50 °/0 ... 85

„ Obligatiën Nederland 90,80 , . . . 91

Amsterdamsche-Bankactiën i4 °/o> 1/1) . . 199,50 „ . . . 205 Oostenr. Hong. Bankactiën i4°/0, 1/1, 1/.7) 121,— „ . . . 124 3 #/0 Hollandsche loten Gemeente-Crediet . 104,— , . . . 104^

Amsterdam zicht 169,—

Hoe kan Frankfort van deze koersen gebruik maken? 1653 i Amsterdam vindt voor Oostenrijksche coupons in Ko'w aan eigen beurs ƒ50,225, te Frankfort HM 85,—. Voor Amerikaansche coupons noteert hij ƒ2,475 en Frankfort HM 4,17. Hoe zal Amsterdam van deze gegevens gebruik maken? Zichtkoers op Frankfort 59,20.

b) Formules en percententafels.

§ 413. Uit de oplossingen van de voorbeelden in § 410 is het gemakkelijk formules te vinden, waarmede men zonder omslachtige berekening den parikoers van een fonds voor een plaats afleidt uit den koers van dat fonds op een andere plaats en den wisselkoers tusschen beide plaatsen.

417) Bepaal voor Amsterdam de formule ter berekening van de parikoersen van Oostenrijksche 4 °/0 obligatiën in goud over Herlijn, Frankfort of Hamburg.

EERSTE OPLOSSING.

Het genoemde fonds is uitgedrukt in fl goud en wordt op al de genoemde plaatsen in percenten genoteerd; te Amsterdam is 1 fl goud = /'1,20, aan de Duitsche beurzen 1 fl goud ~ 2 H Mark.

Sluiten