Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het gewicht van elke soort in halve KG nauwkeurig moet zijn? M

1682) Amsterdam ontvangt uit Parijs de volgende zijden stoffen: 78 M satin noir a /f5,-, 25 M gros de Naples è. fr 6,50,18 M cachemire de Lyon ^ fr 7__) 14 M cachemire Bonnet a fr 7,25, 12,5 M foulard rose kfr 8,50, 10 M drap chinois a fr 9,— , 18 M rayé lilas satiné a fr 9,50,14 M rayé blanc et lilas a fr 9,75, 13,5 M faille pensee a fr 10,—, 14 M drap américain a fr io,—, 11 M bordeaux a fr 10,25, 14 M drap de Lyon a fr 11,25,17 M mode grosgrain a fr 12.25, 15,2 M drap de France a/r 12,50,14,5 M moiré gris è, fr 15,—, 15 M moiré antique a fr 16,50, rabat 15 °/0, commissie 3 °/0, emballage fr 10,50, vracht en rechten fr 142,50; wisselkoers op Parijs 47,90; onkosten te Amsterdam ƒ3,58. Bereken hieruit den prijs per M van elk artikel, daarbij de onkosten verdeelende naar de waarde.

1683) Rotterdam. Calculatie over huiden van Soerabaya: 1568 koehuiden at 496 stuks, 49,83 picols a Ind. ƒ45 per picol, b) 932 stuks, 49,39picols a ƒ65 per picol, c) 140 stuks, 8,35 picols a ƒ58 per picol; 144 buffelhuiden, 23,33 picols a, ƒ20 per picol-, 116 hertenvellen, 2,27 picols, samen kostende ƒ57,50; onkosten te Soerabaya: uitgaande rechten 2 °/0 van de aangegeven waarde als volgt: koehuiden, 6120 KG a Ind. ƒ0,80, buffelhuiden,

1320 KG a ƒ0,45, hertenvellen ƒ 58, prauw-en koelieloon, ontvangen, wegen,

vergiftigen en verschepen ƒ119,80, pakhuishuur ƒ6,65, brandassurantie 1 °/00, commissie 2^ °/0, wisselcourtage 1 °/00. wisselkoers op Rotterdam 102^ per 6/m; onkosten bij de aankomst: vracht over 8190 KG ƒ458,64, assurantie ƒ8000 a lf °/0, polis ƒ1, ontvangen, wegen, opslaan ƒ22,16, kleine onkosten ƒ2,20; onkosten bij verkoop 3 °/0; uitleverend gewicht: 1568 koehuiden a) 496 stuks 3065 KG, b) 932 stuks 3037 KG, c) 140 stuks 513 KG; 144 buffelhuiden 1435 KG; 116 hertenvellen 140 KG. Wat is de prijs per \ KG van elke soort van runderhuiden bij verdeeling der onkosten naar het gewicht en de waarde? En wat is de prijs per stuk van de hertenvellen?

b) Formules en calculatie-tafels.

§ 424. De goederenarbitrage stelt zich in den regel ten doel, om den prijs van een artikel op een bepaalde plaats te vergelijken met dien, welke aan eigen beurs genoteerd wordt. Daartoe kan in elk bijzonder geval een calculatie worden uitgevoerd. Wordt intusschen een bepaald artikel herhaaldelijk uit hetzelfde land betrokken, dan gebruikt men, ter vergelijking van de prijzen, öf formules öf tafels, die men uit een gegeven calculatie afleidt. Calculatie-tafels worden op voorname handelsplaatsen niet zelden gedrukt en voor het publiek verkrijgbaar gesteld.

425) Bepaal voor Amsterdam de formule ter berekening van de prijzen van tabak van Batavia uit de gegevens,'die in voorbeeld 419 van § 418 voorkomen.

i) Het vraagstuk is onlangs door mij opgelost ten behoeve van een firma, die wegens scherpe concurrentie een zoo mogelijk absoluut nauwkeurige prijsbepaling van elke soort verlangde.

Sluiten