Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar de onkosten op het gewicht onafhankelijk zjju van den prijs der goederen, moeten zij afzonderlijk voor de gewichtseenheid berekend en vervolgens aan den, uit de overige gegevens afgeleiden, prijs dier eenheid toegevoegd worden. Ter bepaling van de formule wordt dus allereerst verdeeling der onkosten naar het gewicht en de waarde vereischt.

Tot de onkosten op het gewicht behooren:

Uitgaande rechten Ind. ƒ 222,—

Ontvangen enz. ...» 225,—

Ind77 447,— h 101£ ƒ 453,71

Vracht 1422,19

Lossen enz 83,50

Kleine onk. bg aankomst . „ 15,50

Uitslag entrepót „ 10,50

Afleveren 25,—

Pakhuishuur 60,—

Kleine onk. bij verkoop . . „ 40,—

ƒ 2110,40

Dit bedrag, verdeeld over het uitleverend netto-gewicht van 22100 KG, geeft een prijsverhooging van 4,77 ct per KG.

Voor de onkosten op de waarde vindt men:

Commissie . . . Ind. ƒ 555,08 Traite-commissie . . . , 230,11 •

Wisselcourtage. . . . „ 23,01

Ind. ƒ 808,20 a 101^ ƒ 820,32

Zeeassurantie 750,—

Brandassurantie . . . . „ 60,— Verkoopscourtage . . . . „ 326,88

f 1957,20

Daar deze onkosten drukken op het netto inkoopsbedrag van Ind. ƒ21756 a 101^ = ƒ22082,34, vindt men in percenten:

ƒ22082,34 : ƒ100 = ƒ1957,20 : fx x = 8,863 %.

Stelt men nu den prijs van 1 Amsterdamsch ctB tabak te Batavia voor door PB en den wisselkoers van Batavia op Amsterdam door WB, dan vindt men, daar 44400 Amst. 'tó 22100 KG uitleveren, den prijs per ^ KG te Amsterdam, met inbegrip van de onkosten op de waarde, als volgt: ƒ x = i KG KG 22100 = 44400 «

« 1 = PB (in Ind. ƒ)

Ind. ƒ 100 = WB (in guldens)

„ 100 108,863 gulden met onk. van de waarde x = 0,010936 P„ . WB.

Sluiten