Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Galculatietafel voor tabak van Batavia naar Amsterdam.

(Verkoopsprijzen k contant, 6/m na den inkoop).

Prijs

te 6/m wisselkoers van Batavia op Amsterdam. Batavia.

100 100$ 101 101$ 102 102$ verschil

40 48,»_ 49,1 49,3 49,6 49,8 ^

41 50,— 50,2 50,4 50,7 50,9 51,1 0,22

42 51,— 51,2 51,4* J 51,7 51,9* 52,2 0,24

43 52,1 52,3 52,5 52,8 53,- 53,2 0,22

44 53,1 53,3 53,6 53,8 54,1 54,3 0,24

45 54,2 54,4 54,7 54,9 55,2 55,4 0,24

46 55,2 55,5 55,7 56,— 56,2 56,5 0,26

47 56,3 56,5* 56,8 57,-* 57,3 57,6 0,26

48 57,3 57,6 *57,9 58,1 *58,4 58,6 0,26

49 58,4 58,6* 58,9 59,1* 59,4 59,7 0,26

50 59,4 59,7 6060,2 60'5 60,8 °'28 verschil 1,05 1,06 1,07 1,06 1,07 1,08

Opmerkingen. 1. Na invulling der kolommen, die de tafel begrenzen, zgn de prijzen in de verticale kolommen door interpolatie bepaald. Had men in de horizontale kolommen geïnterpoleerd, dan zou men voor de prijzen, die rechts met een sterretje gemerkt zijn, 0,1 cent meer, voor die welke links gewerkt zijn, 0,1 cent minder gevonden hebben.

2. Voor de bruikbaarheid der tafel wordt vereischt, dat de gewichtshoeveelheden evenredig zijn met die, welke in het vraagstuk voorkomen en dat zoowel de onkosten op de gewichtseenheid als de onkosten in percenten stand-

Sluiten