Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1717) Hoeveel volwichtige Spaansche alfonsos, met een gemiddeld gehalte van 0,896, moet men samensmelten met 15575 volwichtige Engelsche sovereigns van 0,916 fijn, om muntmetaal te verkrijgen voor gouden toillems, en hoeveel gouden willems kan men uit dit mengsel slaan?

1718) Rekening-courant voor A te Amsterdam van P te Par|js, rente a 5 °/0, dag van afsluiting ultimo Juni:

Debet: Jan. 1 Mijn remise op Amsterdam fr 4916,80 per 15 Jan.

, 31 Zijn traite op mg „ 6425,— „ 30 Maart.

Febr. 15 Aankoop Ital. rente „ 2789,90 , 15 Febr.

Maart 15 Zijn traite op mg , 8415,20 „ 15 Juni.

April 10 Cheque No. 156 , 5127,50 , 25 April.

Mei 25 Mgn remise op Amsterdam , 6000,— , 10 Juni. Credit: Jan. 12 Zjjn remise op Parijs , 5000,— „ 20 Jan.

Febr. 5 „ . „ , „ 5816,50 „ 10 April.

25 , , , , 3000,— „ 10 Maart.

Maart 5 Mijn traite op Amsterdam „ 9415,70 , 20 , April 15 Verkoop Fransche rente , 5000,— , 15 April. Mei 10 Zgn remise op Parijs „ 6240,20 , 25 Mei.

Bepaal het saldo op nieuwe rekening naar de drie methoden. *)

1719) Bepaal naar de progressieve en de retrograde methode den stand der vorige rekening-courant, als het disconto der Fransche bank tot primo Maart 4 °/0 en vervolgens 3^ °/0 bedraagt, en als A en P overeengekomen zijn, dat de eerste 1 °/0 meer vergoedt en 1 °/0 minder geniet dan het bankdisconto aanwijst. 1)

1720) Rekening-courant voor de Heeren X en Y te Z. van de „Crédit Lyonnais" te Parijs, afgesloten 30 Juni:

Debet: Jan. 20 Chèque 43 fr 7864,59 per 20 Jan.

„ 22 Giro Kasvereeniging „ 83325,— „ 23 „

31 Chèque 48 „ 186,10 „ 31 ,

Febr. 1 Remise op Amsterdam , 24753,25 „ 1 Febr.

Maart 15 Aankoop £ 1100 Italië „ 26852,90 „ 14 Maart.

, 19 Rescontre op 15 Maart „ 44701,90 , 17 ,

, 23 Betaling aan A. , 3,35 , 22 „

April 11 , „ B , 1600,— „ 11 April.

„ 12 Traite o/. C , 683.05 , 12 ,

, 17 Chèque 56 „ 10100,27 , 16 ,

Mei 10 Rescontre op 30 April , 50,— , 4 Mei.

Juni 8 , 31 Mei , 6000,— , 4 Juni.

„ 30 Commissie over fr 124948,95 , 30 Kleine onkosten , 15,40

*) Eindexamens Handelsschool.

Sluiten