Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt zij afgelost? c) Als de geldschieter 8 °/0 obligatiën verlangt, hoe groot is dan de nominale waarde der leening? d) Tegen welken koers moet hjj de 3 °/0 obligatiën overnemen?

1722) Amsterdam kan 10000 stukken van 20 M Mark tot gouden tvillems laten vermunten; de remedie voor slijtage en andere afwijkingen bedraagt dan gemiddeld 1^ °/oo» h0* muntloon ^ °/0, het renteverlies 15 dagen a 6 °/0. Ook kan hij de stukken, die een bruto-gewicht hebben van 79,55 KG, bij de Nederlandsche Bank plaatsen h, f 1648, waarbij dan het gehalte op 0,8995 gesteld wordt. Wat is het voordeeligst en hoeveel bedraagt het verschil? J)

1723) Van drie wissels, samen groot ƒ 61870 en op 8 Juni bij de Nederlandsche Bank I, 3 °/0 verdisconteerd, is de contante waarde ƒ61515,26. De eerste, groot ƒ15618,50, vervalt 6 Juli; de tweede vervalt 17 Augustus; de derde is contant waard ƒ 25265,38. Hoe groot is elk der beide laatste en op welken datum vervalt de derde? *)

1724) Twee wissels, groot ƒ3124 en ƒ12728, op 20 Juni bij de Nederlandsche Bank verdisconteerd it 3 °/0, zijn contant ƒ15748,73 waard. Op welken datum vervalt elke wissel, als 't aantal dagen disconto in 't geheel 120 bedraagt?

1725) Twee wissels, groot ƒ3124 en ƒ12728, op 20 Juni bij de Nederlandsche Bank verdisconteerd & 3 °./0, zijn contant ƒ15748,73 waard. Op welken datum kan elke wissel vervallen, als de contante waarde absoluut nauwkeurig is?

17261 Den inkoopsprijs te berekenen van 900 tschetwert Petersburger tarwe, gecontracteerd leverbaar te Amsterdam a ƒ245 per 2400 KG. In dezen prijs is de vracht begrepen, zoodat de kooper, die betalende als 6 d per 496 Eng. te a ƒ12,115, het factuurbedrag daarmede te verminderen heeft. 1 tschetwert — 10 pud; 25 pud — 409^ KG — 903 Eng. <ffi. 2)

1727) Als de korte koers op Parijs ƒ48,075 en de 2/m koers ƒ47,70 bedraagt, wat kost dan een 2/m wissel, waarvan reeds 21 dagen verloopen zijn? 2)

1728) Amsterdam heeft een vordering op Londen en kan daarvoor direct op Londen trekken a ƒ12,11, doch is ook in de gelegenheid, op Parijs te trekken a ƒ48,075, van waar de schuldenaar te Londen k fr 25,30 betrokken kan worden. Gevraagd: welke weg is de voordeeligste, en hoeveel percent bedraagt het verschil? 2)

*) Eindexamens Handelsschool.

2) Examens leerling-consul.

Sluiten