Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als de netto winst in 1908 ƒ16018,75, het dividendsaldo 1907 voor commanditaire vennooten ƒ31,38 bedraagt, dan wordt gevraagd:

1. Hoeveel ontvangen de beheerende vennooten samen?

2. Hoe groot is het dividend (per jaar) voor commanditaire vennooten in gelieele percenten nauwkeurig?

3. Hoe groot is liet dividendsaldo 1908 van commanditaire vennooten ? Dividendbelasting 2^°/n.

1800. Odessa wil een calculatietafel inrichten voor de prijzen van rogge per 2100 KG in Ned. courant, vrij aan den wal te Amsterdam, en gebruikt

tot dit doel den volgenden conto-finto: 4375 Ischw. rogge a li rechten,

ontvangen, meten, verschepen 15 kop. per Ischw., courtage en belasting l-|°/o> commissie 2^rt/0, onkosten op de traite 1 %, assurantie 2^ °/0 van het factuurbedrag, vracht per ton talk 20 s a ƒ 12 (15 tons talk = 97 quarlcrs tarwe, 72 qrs tarwe ^ 100 tschtc. tarwe, 92 J ischw. tarwe =z 100 ischw. rogge i. Verder wordt het gewicht der rogge op 9 pud per tsclitv. en 1 pud op 16 KG gesteld. Construeer nu de gevraagde tafel voor de prijzen van rogge tusschen de grenzen li 5,50 en li 7,50, met verschillen van 10 kop., en voor den koers per li 100 tusschen de grenzen ƒ125 en ƒ130 met verschillen van ƒ0,25.

1801) Oostenrijksche 5 °/0 obligatiën in flofw papier, coupon 1 Februari en 1 Augustus, werden op 1 October 11. te Amsterdam genoteerd 100^- "/o •

"• Hoe zou de noteering op dien datum zijn geweest, als het reductiegetal voor die florijnen, dat thans ƒ1 is, ware gebleven ƒ1,20?

b. Hoeveel °/0 was die koers thans op 1 October gedrukt door de gevolgde wijze van renteberekening? Couponkoers ƒ50,25 per 100 Ko/w.1)

1802) Volgens de Portugeesche muntwet is het Engelsche £ wettig betaalmiddel voor den prijs van 4£ milreis in goud. Tegenwoordig (1906) bedraagt het goudagio in Portugal 4 °/0. Bereken hieruit de basis voor den k/z wisselkoers van Amsterdam op Lissabon, daarbij gebruik makende van het pari voor wissels van Amsterdam o& Londen. •)

1803) Amsterdam kan bij de Nederlandsche ISank goud plaatsen a / 1648,—. Kan hij Fransch goudgeld invoeren, in de onderstelling dat de stukken volwichtig zijn, dat de Fransche Bank ze niet anders afgeeft dan met 2 "/00 prime, dat de onkosten van invoer 1 °/oo bedragen en dat de zichtkoers op l'arijs genoteerd staat op ƒ47,95? Het antwoord te geven met behulp van de wisselpariteit. 1)

18041 AVeenen is te Parijs contant schuldig en kan aan eigen beurs k/z wissels op Parijs koopen a 95,90 per k/z of 3/m wissels a 96 per k/z met 5 °/0 disconto. Zendt hij 3/m remises, dan wordt hem 4 °/0 in rekeningcourant berekend.

Ook kan hij k/z papier op Londen koopen a 241,70 per k/z of 3/m

') Acte-examens middelbaar onderwijs of „Federatie"-exameiis.

Sluiten