Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§429. Omzetting van do progressieve in de staffelmethode. Zij gevraagd, op 31 December het saldo van rente a 4 °/0 te bepalen in de volgende relcening-courant voor A:

Debet: f 500 per 10 Oct. Credit: f 300 per 10 Nov. , 700 „ 20 Nov. „ 1100 „ 5 Dec.

, 100 , 10 Dec. , 200 „ 22 Dec.

Volgens de progressieve methode is A op 31 December rente a 4 #/0

debet over: en credit over:

ƒ 500 van 10 Oct. tot 31 Dec. (P.o) ƒ 300 van 10 Nov. tot 31 Dec.(P.&) , 700 , 20 Nov. „ 31 Dec. (P.c) ,1100 „ 5 Dec. „ 31 Dec. (P.d) n 100 , 10 Dec. . 31 Dec. (P.e) „ 200 , 22 Dec. , 31 Dec. (P/;

Volgens de staffelmethode is A op 31 December rente a 4 °/0

debet over f 500 van 10 Oct. tot 10 Nov. (S.aj

, , 200 , 10 Nov. , 20 Nov. VS.6)

„ , 900 , 20 Nov. , 5 Dec. (S.c)

credit „ , '200 , 5 Dec. „ 10 Dec. (S.d)

, , 100 „ 10 Dec. , 22 Dec. (S.c)

, , 300 , 22 Dec. , 31 Dec. (S.f)

Nu is de rente a 4 °/0 over

(P.a) D ƒ500 van 10 Oct. tot 31 Dec. en (P.fc) C ƒ300 van 10 Nov. tot 31 Dec. gelijk aan de rente a 4 #/0 over

(S.a) D ƒ 500 van 10 Oct. tot 10 Nov. en D ƒ 200 van 10 Nov. tot 31 Dec. (1) Verder is de rente a 4 °/0 over

(1) D f200 van 10 Nov. tot 31 Dec. en (P.c) 1) ƒ700 van 20 Nov. tot 31 Dec. gelijk aan de rente a 4 °/0 over

(S.b) D ƒ 200 van 10 Nov. tot 20 Nov. en D f 000 van 20Nov. tot 31 Dec. (2) Vervolgens is de rente a 4 °/0 over

(2) D f 'JOO van 20 Nov. tot 31 Dec. en (P.d) C ƒ1100 van 5 Dec. tot 31 Dec. gelijk aan de rente k 4 °/0 over

(S.c) 1) ƒ 900 van 20 Nov. tot 5 Dec. en Cf 200 van 5 Dec. tot 31 Dec. (3) Evenzoo is de rente a 4 °/0 over

(3) C f 200 van 5 Dec. tot 31 Dec. en (P.e) D ƒ 100 van 10 Dec. tot 31 Dec. gelijk aan de rente a 4 °/# over

\S.d) C ƒ 200 van 5 Dec. tot 10 Dec. en Cf 100 van 10 Dec. tot 31 Dec. (4) Eindelijk is de rente a 4 °/0 over

(4) C f ÏOO van 10 Dec. tot 31 Dec. en (P.ƒ) C ƒ200 van 22 Dec. tot 31 Dec. gelijk aan de rente a 4 °/0 over

(S.c) C ƒ100 van 10 Dec. tot 22 Dec. en (S.f) C f300 van 22 Dec tot 31 Dec.

Sluiten