Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bovenstaande verkort voorstellende, heeft men:

De rente van (P.o) en (P.fc) = de rente van (S a) en (1) » » n (1) n (P-C) — „ n „ (S.6) „ (2) . . » (2) , (P.d) = , . , (S.c) , (3) , „ „ (3) „ (P.e) = „ „ , (S.d) , (4) . . , (4) , (P.ƒ) = , , , (S.e) , (S.f)

De som der termen links van het gelijkteeken is dus gelijk aan de som der termen, die rechts van dat teeken staan. Vermindert men deze twee sommen met de termen (1), (2), (3) en (4), die in beide voorkomen, dan zijn de resten gelijk en van deze resten stelt de eerste de naar de progressieve methode, de laatste de naar de staffelmethode berekende rente voor.

Hiermede is bewezen, dat de progressieve methode dezelfde uitkomst geeft als de staffelmethode, in geval de rentestand voor de schulden even hoog is als voor de vorderingen en alle posten vóór den dag van afsluiting vervallen.

§430. Omzetting van de staffelmethode in de progressieve. Neemt men het voorbeeld van § 429, dan kan men als volgt te werk gaan. De rente è 4 °/0 over (S.o) D f 500 van 10 Oct. tot 10 Nov.

is gelijk aan de rente a 4 °/0 over (P a) D ƒ500 van 10 Oct. tot 31 Dec. en C f500 van 10 Nov. tot 31 Dec. (1) De rente a 4 °/0 over

(1) Cf 500 van 10 Nov. tot 31 Dec. en (S.b) D ƒ 200 van 10 Nov. tot 20 Nov. is gelijk aan de rente & 4 °/0 over

(P.ö) C f 300 van 10 Nov. tot 31 Dec. en C f 200 van 20 Nov. tot 31 Dcc. (2) De rente a 4 °/0 over

(2) C f200 van 20 Nov. tot 31 Dec.'en (S.c) D ƒ900 van 20 Nov. tot 5 Dec. is gelijk aan de rente a 4°/0 over

(P.c) D ƒ 700 van 20 Nov. tot 31 Dec. en C f 900 van 5 Dcc. tot 31 Dcc. (3) De rente a 4 °/0 over

(3) C f 900 van 5 Dec. tot 31 Dec. en (S.d) C ƒ200 van 5 Dec. tot 10 Dec. is gelijk aan de rente a 4 °/o over

(P.d) C ƒ1100 van 5 Dec. tot 31 Dec. en D f200 van 10 Dec. tot 31 Dcc. (4)

De rente a 4 °/0 over (4") D f 200 van 10 Dec. tot 31 Dec. en (S.e) C ƒ100 van 10 Dec. tot 22 Dec.

is gelijk aan de rente è, 4 °/0 over (P.e) D ƒ 100 van 10 Dec. tot 31 Dec. en D f 100 van 22 Dec. tot 31 Dcc. (5)

De rente a 4 °/0 over (5) D f 100 van 22 Dec. tot 31 Dec. en (S.f) C f 300 van 22 Dec. tot 31 Dec.

is gelijk aan de rente & 4 °/0 over (P/) C ƒ200 van 22 Dec. tot 31 Dec.

Sluiten