Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu is do rente k 4 °/0 over (P.a) D ƒ 400 van 10 Mei tot 30 Juni

gelijk aan de rente a 4 °/0 over <S.a) D ƒ400 van 10 Mei tot 10 Juni en D f400 van 10 Juni tot 30 Juni (1) Verder is de rente k 4 °/0 over

(1) D f400 van 10 Juni tot 30 Juni en (P.b) C ƒ200 van 10 Juni tot 30 Juni gelijk aan de rente a 4 °/0 over

(S.6) D ƒ200 van 10 Juni tot 15 Juni en D f 200 van 15 Juni tot 30 Juni (2) Vervolgens is de rente & 4 °/0 over

(2) D f200 van 15 Juni tot 30 Juni en (P.c) C ƒ900 van 15 Juni tot 30 Juni gelijk aan de rente a 4 °/o over

(S.c) C ƒ700 van 15 Juni tot 25 Juni en C f700 van 25 Juni tot 30 Juni (3i

Evenzoo is de rente è, 4 °/0 over < 3) C f700 van 2b Juni tot 30 Juni en (P.d) D ƒ600 van 25 Juni tot 30 Juni

gelijk aan de rente a 4 °/0 over (S.d) C f 100 van 25 Juni tot 20 Juli en D f 100 van 30 Juni tot 20 Juli (4)

Ook is de rente a 4 °/0 over (4) D f100 van 30 Juni tot 20 Juli en (P.e) C ƒ300 van 30 Juni tot 20 Juli

gelyk aan de rente ü 4 °/0 over (S.e) D ƒ200 van 20 Juli tot 30 Juli en C f200 van 30 Juni tot 30 Juli (5)

Eindelijk is de rente a 4 #/0 over <5) C f200 van 30 Juni tot 30 Juli en (P.ƒ) D ƒ500 van 30 Juni tot 30 Juli

gelijk aan de rente a 4 °/0 over <S.ƒ) D ƒ300 van 30 Juni tot 30 Juli.

Het bovenstaande samenvattende, heeft men:

De rente van (P.a) = de rente van (S.o) en (1)

» . * (1) en (P.6) = , . „ (S.6) „ (2)

n n » (2) „ (Pc) — » » „ (S.C) „ (3)

, „ , (3) , (P.d) = „ „ „ (S.d) „ (4)

» » » (4) i) (P-C) — nu n (S.e) „ (5)

» II » (5) n (?•ƒ) — » » n (S .ƒ)

De som der termen links van het gelijkteeken is dns gelijk aan de som der termen, die rechts van dat teeken staan. Vermindert men deze twee sommen met de termen (1), (2), (3), (4) en (5), die in beide voorkomen, dan zijn de verschillen gelp en van deze verschillen stelt het eerste de naar de progressieve methode, het laatste de naar de staffelmethode berekende rente voor.

§ 433. Wil men de staffelmethode met posten, die na den dag van afsluiting vervallen, omzetten in de progressieve methode, dan kan men een der beide bewijzen volgen, die in § 430 voorkomen.

Sluiten