Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model Vila. Itekeiiing-courant voor den Heer A te

[Afsluiting op 31 Dcc.; rente tot 31 Aug.: in 't debet 5 %, in 7 credit 3%> 10 Nov.: in 7 debet 4£ %, in 't credit 2^ °/o> vervolgens in 't debet 4% en in 7 eredi< 2 °/0; rangschikking naar de vervaldagen.]

Vervaldagen. Kapitalen. Omschrijving der posten.

Rentedagen.

Renteprodncten. Debet. Credit.

1908.

Juli ! 15 |P f 4974;80 Aan j 45 2239

115 746

Sopt. | 15 C „ _3919 75 Per

D f 1055 05 15 158

30 C „ 4560 40 „

C! f 3505135 20 701

Oct. 20 D „ 5320125 Aan

! D ƒ 1814(90 <20 363

< 30 545

Dec. 10 C „ 7500 Per

C f 5685 10 15 853

, 25 !I) „ 4000 — Aan

CTÏ685 ÏÖ- ! 20 337

1909.

Jan. 15 D „ 7309 75

|D f 5624165 10 563

25 C_ „_3809'65_ Per

!D f 1815 — —25 -454

1908.

Dec. 31 1) „ 3110 : Aan int. a 5 %, 2239 : 72 , D . 15 84 , , , 4^ „ 1267:80

. D_„ 7 27 „ „ ,4 , 654:90

D f 1869 21 „ !C „ 487 Per , , 2* „ 701:144 D f 1864 34

, C „ 661 „ „ „2 „1190:180

D ƒ1857 73 4160 1891^

1909.

Jan. 1 D ƒ 1857 73 Aan saldo kap.

Opmerking1. In verband met § 188 is in de derde periode liet renteproduct 454 niet in het credit, maar, met het minteeken voorzien, in het debet geplaatst.

Sluiten