Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1) Een maatschappij met een kapitaal van f 1000000 breidt haar kapitaal uit tot f 2000000 en geeft aan de aandeelhouders voor elk oud aandeel van f 1000 recht van voorkeur op 1 nieuw aandeel van f 1000 tegen den koers van 116 °/0. Als de oude aandeelen gelijktijdig ter beurze genoteerd xvorden op 130 °/0, icelke waarde heeft dan de claim ?

EERSTE OPLOSSING.

Wie aandeelhouder wil worden kan 1 claim koopen en daarmede bij de inschrijving recht van voorkeur uitoefenen op 1 nieuw aandeel van f 1000 k 116 "/0 = f 1160. Derhalve :

1 nieuw aandeel 1 claim -|- /" 1160 (1)

Wie aandeelhouder wil worden kan ook 1 oud aandeel van f 1000 ter beurze koopen a 130 % = f 1300 en komt dan niet alleen in het bezit van een stuk, dat dezefde rechten heeft als een nieuw aandeel, maar tevens in het bezit van 1 claim, dus:

1 nieuw aandeel -f- 1 claim = ƒ1300 of 1 nieuw aandeel = ƒ1300 — 1 claim .... (2)

Uit (1) en (2) volgt:

1 claim -f ƒ 1160 = f 1300 — 1 claim

2 claims = ƒ 140

2

1 claim — f 70.

TWEEDE OPLOSSING.

Wie een oud aandeel van ƒ 1000 koopt a 130 °/0 . — f 1300 en de daarbij behoorende claim gebruikt, om bij de inschrijving reclit van voorkeur uit te oefenen op

een nieuw aandeel van ƒ1000 a 116 °/0 — » 1160.

komt in liet bezit van 2 aandeelen (zonder claims) .... — ƒ 2460.

dus 1 aandeel (zonder claim) = ƒ 1230

en 1 aandeel met 1 claim ~ „ 1300

derhalve 1 claim — f 70.

2) Nadat de Nederlandsche Fetroleum-Maatschappij onlangs uitbreiding van haar aandeelenkapitaal aangekondigd had en daarbij aan de aandeelhouders voor elke 2 oude aandeelen van ƒ500 recht van voorkeur gaf op 1 nieuic aandeel van f 500, stonden de oude aandeelen ter beurse genoteerd op 117 °/0, terwijl men kon inschrijven a 105 °/0. Welke beurswaarde had toen de claim (per oud aandeel)? 1)

') „Federatie"-examens.

Sluiten