Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lezer losse ter oefening' de volgende vraagstukken op.

4) In Februari 1898 werd ten kantore van de Stoomvaart-Maatschappij „Nederland" te Amsterdam de inschrijving op ƒ1400000 aandeelenkapitaal uitsluitend voor aandeelhouders opengesteld tegen den koers van 138 °/0. Het voorkeursrecht kon worden uitgeoefend in verhouding van ƒ 4000 in oude aandeelen tot ƒ 1000 in nieuwe. Bij de inschrijving moesten voor ieder verlangd aandeel van ƒ1000 de dividendbewijzen No. 22 van ƒ4000 in oude aandeelen als claims ingeleverd worden. Het dividend over 1897 zou op bewijs No. 23 betaalbaar zijn. Als de beurswaarde der oude aandeelen, met inbegrip van dividendbewijs No. 23, 175 °/0 bedroeg, en het dividend over 1897 op 8 °/0 geschat werd, wat was dan de waarde van 1 claim van een aandeel van ƒ1000? De nieuwe aandeelen genieten het volle dividend over 1898. Antw. ƒ58.

5) De mijnbouwinaatschappij ,,Soemalata" bood onlangs 800 aandeelen van ƒ 250, die zij nog in portefeuille had, aan de houders van oprichtersbewijzen aan, waarbij 3 oprichtersbewijzen, als claims ingeleverd, recht gaven op 2 aandeelen a pari. Ter beurze werden de vroeger uitgegeven aandeelen a 202 °/0 verhandeld. Wat was de waarde van een oprichtersbewijs? Antw. ƒ170.

6) Bij de uitbreiding van het kapitaal der Koninklijke PetroleumMaatschappij konden de aandeelhouders voor elke 3 oude aandeelen van ƒ 1000 recht van voorkeur uitoefenen op 2 nieuwe aandeelen van ƒ 1000 a 450 °/0. Ter beurze werden de claims verhandeld ü ƒ1240 per stuk. Wat was toen de beurskoers der oude aandeelen? Antw. 760 °/0.

7i Op 28 Januari 1899 werd de inschrijving opengesteld op 500 nieuwe aandeelen a ƒ 500 in de „Hollandsch-Rumeensche Fetroleum-Maatschappij." Bij inlevering van de dividendbewijzen No. 1 van 3 oude aandeelen van ƒ 500 als claims had men recht van voorkeur op 1 nieuw aandeel. Wat was de koers van inschrijving, als bij een beurskoers van 103 °/0 voor de oude aandeelen de claim een waarde had van ƒ 3,75? Antw. 100 °/0.

8) Op 14 October 1898 was de inschrijving bepaald op 1000 nieuwe aandeelen a ƒ1000 van de „Semarang-C'heribon Stoomtram-Maatschappij", met recht van voorkeur op één nieuw aandeel voor iedere 3 oude aandeelen van ƒ 1000, waarvan dividendbewijs No. 4 werd ingeleverd. De nieuwe aandeelen, genietende in de winst van 1 Januari 1898 af, werden bij inschrijving aangeboden a 112 °/0, welk bedrag, vermeerderd met rente a 3 °/0 van 1 Januari 1898 af, moest worden gestort, op 21 October 1898. Welken koers kon men ter beurze voor de oude aandeelen geven, als de claims gelijktijdig te koop waren voor ƒ31,50 per stuk? Antw. 127 °/0 (nauwkeurig 127ÏÏV °/o)-

9) Op 27 Januari 1899 was de inschrijving opengesteld op 400 nieuwe aandeelen a ƒ1000 in de „Deli-Tabakmaatscliappij." De koers van inschrijving was 105 °/0 voor vrije inschrijvers en 100 °/0 voor aandeelhouders, die

Sluiten