Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na 1857 stelde men 84 louis d'or — 500 G lijn. — Zuid-Duitschland. Vóór 1857 bevatten 24^ Hulden Süddeutscher Wahrung (fl s/w) één Keulsch Mark fijn zilver; na dien tijd 52£ flslw ~ 500 G fijn. 1 fl siio = 60 Kreuzer a 4 Pfennige il 2 Heller. Milten en Gewichten: het metrieke stelsel met de volgende Duitsche namen: Kefte — DM, Stal — M, (Neu) Zoll — cM, Strich — tnM, Fass = HL, Scheffel — \ HL, Kunne — L, Schoppen — £ L, Pfund (Zollpfund) — \ KG, (NeutLotli — DG, Centner = 50 KG, Tonne — 1000 KG. ') 1 Schiff'slast (tonneaa de mer) = 2000 KG en 1 quintal métrique — 100 KG.

DlIITSCHE KOLONIE. Munten: In Oost-Afrika komt de zilveren ritpee voor, verdeeld in 100 Heller, verder in gewicht en gehalte overeenkomende met de Engelsch-Indische munt van denzelfden naam.

ECUADOR. Munten: In 1899 heeft de regeering besloten tot de invoering van den gouden standaard met den condor — 10 sucres als eenheid. Deze condor of libra ecuatoriana weegt 8,136 G, heeft een gehalte van 0,9 en bevat evenveel fijn gond als het Engelsche £.

EGYPTE. Munten: De gouden lira van 100 piasters weegt 8,5 G en heeft een gehalte van 0,875. In 1908 rekende men 98,5 piasters = 1 £ sterling. Zie verder Turkije.

ENGELAND. Munlen: zie § 273. Lengtematen: 1 yard — 3 feet a 12 inches a 10 lines — 0,i)14 M; ook 1 yard — 4 quar/ers a 4 naïls; 1 gewone Engelsche mijl (London tnile) — 1666$ yards, 1 wettelijke Engelsche mijl (statute mile of British mile) = 1760 yards, 1 zeemijl (sea-mile t — ^ van een graad van den evenaar, daarom ook wel „minuutmijl" genoemd =; — 1855 M bijna, ltuiinteinuteii: Bij scheepsbevrachting is de ton (of .-hipping) — 40 cubic fcet en bij scheepsmeting is de register-ton — 100 cubic feet. 1 register-ton — 2,83 M3. Volgens deze maat worden door de vereeniging van assuradeuren „Lloyds" de schepen geregistreerd; vandaar de naam register-ton. Inhoudsmaten voor vaste lichamen: 1 quarter = 2 combs a 4 bushels a 4 peclcs a, 2 (imperial) gallons a 2 pottles a 2 quarts k 2 pints a 4 gills — 290,78 L; voor vloeistoffen: 1 tun = 2 pipes of butts h 2 hogsheads a 63 (imperial) gallons a 4 quarts a 2 pints a 4 gills — 11.456 HL; ook is 1 tun = 3 puncheons a 2 tierces en 1 pipe — 7 runiets. Gewichten: 1 ton — 20 hundred-weights (cwts) ii 4 quarters (qrsi a 28 pounds avoirdupois (li' avdp of kortweg %; 1 lï avdp — 16 ounces (oe) a 16 drams — 7000 troy-grains; 1 'H' avdp — 453,592 G; 1 cwt — 50,8 KG; 1 stone = 14 ïï avdp, bij vleesch en visch = 8 %' avdp. Gewicht voor edele metalen: 1 troy-pound — 12 ounces (oz) a 20 pennyweights (dwts\ a 24 grains (grs) = 5760 troy-grains — 373,242 G. Maten en gewichten voor de apotheek: 1 gallon — 8 pints — 160 fluid oz a 8 )luid drachms

1) Deze Duitsche benamingen, hoewel bij de wet afgeschaft, zijn nog niet alle uit het verkeer verdwenen.

Sluiten