Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a 60 minims — 4,54585 L. — 1 ounce — 8 drachms a 3 scruples a 20 trog-grains = 31,10348 G.

Bil de wet van 6 Augustus 1897 is in het Vereenigde Koninkrijk, naast het gebruik van het bestaande maat- en gewichtstelsel, het bezigen van het metrieke stelsel voor alle (commercieele) doeleinden wettig verklaard. In het wetsontwerp koirten naast de bekende rog de volgende weinig bekende metrische namen voor: micron = 0,001 mM, microlitre = 0,001 mL, quintal = 100 KG, millier of ionne — 1000 KG. Aan de wet is een tabel toegevoegd, waarin de grootheden van het eene stelsel herleid zjjn in die van het andere. Al het bovenstaande is met die tabel in overeenstemming gebracht.

ENGELSCH-1NDIE. Munten: 1 rupee, ook wel governmcnt-rupce genoemd, = 16 anna's a 12 pie; 100000 rupees heeten een lac of lakh, 100 lacs heeten een crore en 100 crores een mas. De rupee bevat 180 Kngelsche trog-grains of 1 Indische tola zilver van fijn. Tot de gouden munten behoort de moliur (van 15 rupees), die hetzelfde gewicht en gehalte heeft als de rupee. In 1893 werd de rupee (zilver) vastgesteld op 16 d (goud). Bij de wet van 15 September 1899 en opnieuw bij do Coinage act 1906 is de socereign wettig betaalmiddel geworden in de verhouding van 1 £ — 1'> rupees of 1 rupee — 16 d. Tevens is in 1906 de aanmunting van den mohur en zjjn onderdeelen in goud gestaakt. - Op Ceylon wordt de rupee verdeeld in 100 cents. Ook hier is, sedert 26 September 1901, het £ wettig betaalmiddel voor 15 rupees. — Ook in Britsch Oost-Afrika en Uganda heeft men sedert 1899 de rupee als munteenheid, verdeeld in 100 cents evenals op Ceylon. Maten: De guz — 1 Engelsche yard en de cubit = J gard worden als lengtematen gebruikt; als inhoudsmaat voor graan komt voor de kahoon =: 40 factorg-maunds gewicht. Gewichten: 1 bazarmaund — 40 seers a 16chittaclcsa5 tolas = 100Engelsche froy-K = 37,324 KG; 1 factorg-maund — 40 seers a 16 cliittacks — 33,868 KG. In de practijk rekent men 10 bazar-maunds = 11 factorg-maunds en 3 factorg-maunds — 2 Engelsche cwts.

ENGELSCHE KOLONIËN. Munten: In Canada, Britsch Honduras en Newfoundland is wettig betaalmiddel de Noord-Amerikaansche § a 100 cents, in Hongkong, Labuan en Britsch Noord-Borneo de Mexikaansche $ (gewicht 27,07 G, gehalte 0,902£), de Hongkong $ (zie China) en de Britsche S (gewicht 416 grs, gehalte 0,9), alle verdeeld in 100 cents, op Cyprus de (lurksche) piaster, waarvan 180 = 1 £ en in de overige koloniën (sedert 1898 ook te Gibraltar) het Engelsche £. In de Straits-Settlements werd tegen het einde van 1903 de Straits-Settlements § (gewicht 416 grs, gehalte 0,9) als munteenheid aangenomen en tevens de uitvoer van deze munt, alsmede de invoer van den Mexikaanschen en den Britschen § verboden. Dit alles geschiedde, om zoo mogelijk een vaste waardeverhouding te verkrijgen tusschen de gouden munt van het moederland en de zilveren munt der kolonie. In 1906 werd dan ook bepaald, dat het Engelsche £

Sluiten